Logo vierklank.nl
Een beeld van de restauratie van molen De Kraai in april 2012. Alle onderdelen die op de grond waren vervaardigd bleken ook hoog in de lucht goed te passen op het onderstel van de molen.
Een beeld van de restauratie van molen De Kraai in april 2012. Alle onderdelen die op de grond waren vervaardigd bleken ook hoog in de lucht goed te passen op het onderstel van de molen. (Foto: Martijn Nekkers)
Historie

Karien Scholten: 'Geschiedenis begint vandaag'

Westbroek Ontmoet Historische Vereniging Maartensdijk in korenmolen De Kraai

door Henk van de Bunt

In Westbroek - als laatste kern van de voormalige gemeente Maartensdijk - houdt de Historische Vereniging Maartensdijk van 7 tot en met 11 november een foto tentoonstelling. In het kader van het dertigjarig jubileum van de vereniging is in molen De Kraai van alles te zien over het ontstaan en de geschiedenis van Westbroek en Achttienhoven. Karien Scholten is als lid van de redactie van het tijdschrift St. Maerten bij de opzet ervan nauw betrokken.

Archivaris van Westbroek Wout van Winssen droeg kort voor zijn overlijden zijn archief over aan Karien: 'Bij aannemen van het archief van Wout realiseerde ik mij de consequenties van het bezit. De werkelijke waarde openbaart zich bij het delen van al die herinneringen. Dat is wat Wout ermee deed en hij gaf mij indertijd de mogelijkheid zijn beeldmateriaal te gebruiken bij het maken van films voor Westbroek Ontmoet. Daarom ook werd ik benaderd om fotomateriaal te leveren voor de komende expositie. Besloten is om de geschiedenis van Westbroek in een aantal thema's te belichten. Foto's en film brengen de vaste waarden binnen het dorp in beeld zoals de kerk, de school en de molen. Veranderingen in de loop der jaren zijn zichtbaar in de polder, van voedselproductie tot natuur. Een omslag in bedrijvigheid door boerderij verplaatsingen, waarbij in het dorp het accent verschuift van agrariër naar ondernemer. Ook het toegenomen verkeer geeft Westbroek een heel nieuw uiterlijk. Met de brandweer, de thema's verenigingen en sport komt de sociale samenhang binnen Westbroek aan bod'.

Kunst
Historicus Anne Doedens, een groot kenner van de (lokale) geschiedenis, stelde historische documenten beschikbaar om de tentoonstelling meer diepgang te geven. Karien: 'Hij geeft met die kennis een andere kijk op het gebied. Met het thema Slag om Westbroek willen we laten zien hoe verschillende overheden invloed hebben (gehad) op het dorpsleven'. Zij vervolgt: 'Het thema Kunst wordt vorm gegeven door verschillende kunstenaars van toen en van nu in schilderijen, beelden, handwerk en foto's. Ook is het mogelijk de fotoboeken van Wout van Winssen in te zien of het boek van hoofdmeester Timmer, waarin alle leerlingen van toen in een verhaal met foto afscheid van hem namen. In navolging van de fotoquiz 'Kent uw dorp' van de zakenbeurs van lang geleden kunnen mensen hun fotografisch geheugen testen. Leuk om te vermelden is dat Wout van Winssen allerlei oud gereedschap restaureerde en op borden heeft bevestigd. Een deel van deze borden zal ook te zien zijn op de expositie. Om de sfeer van weleer te benadrukken zal er ook een aantal oude voertuigen aanwezig zijn. Vlak na de tweede wereldoorlog werden, bij gebrek aan landbouwwerktuigen, wel auto's daartoe omgebouwd. Te bezichtigen is de A-Ford tractor, die werd gebruikt in de landbouw. Nog meer herinneringen kunnen worden opgehaald bij het zien van een koeienscheermachine, een appelschiller of een fiets met hulpmotor en nog veel meer'.

Molen
Eigenaar van molen De Kraai Alfred Colijn biedt de ruimte voor de expositie van 7 tot 11 november. De opening op dinsdag 7 november om 14.30u onder de noemer 'Westbroek Ontmoet', zal worden gedaan door voorspreker Wilma van de Broek. Zij krijgt muzikale begeleiding van oud-huisarts Martin Smitt en oud-postbode Theo Schouten wil de aanwezigen meenemen op een wandeling door het dorp van weleer. Die dinsdagmiddag zal ook de winkel in de molen open zijn. Net als van de kringloopwinkel komt de opbrengst van de verkoop ten goede aan Stichting Adullam. De molenaar geeft graag een rondleiding over alle verdiepingen van de korenmolen en houdt de geschiedenis van De Kraai levend door dinsdagmiddag en zaterdag de molen te laten draaien'.

Karien besluit: 'Geschiedenis begint vandaag, dus er is tevens aandacht voor het dagelijks leven van deze tijd. We hopen daarmee ook jonge bezoekers te trekken naar deze expositie. Aanvullingen en mooie verhalen zijn welkom, want volledig is het beeld nooit'.

De toegang is gratis en bij de opening trakteert de Historische Vereniging Maartensdijk op koffie en thee met wat lekkers. Wanneer u wél wilt komen, maar niet weet hoe, kunt u vervoer regelen via Wijnie Nagel, tel: 0346-281931. Ook wanneer u niet in Westbroek woont, bent u van harte welkom.

De openingstijden van de expositie zijn dinsdag (7-11), woensdag (8-11) en donderdag (9-11) van 14.30 tot 17.00 uur. Vrijdag (10 -11) van 14.30 tot 21.00 uur en zaterdag (11-11) van 10.00 tot 17.00 uur.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>