Logo vierklank.nl
De Wmo adviesraad en de Cliëntenraad Sociale Zaken vergaderen gezamenlijk in het gemeentehuis.
De Wmo adviesraad en de Cliëntenraad Sociale Zaken vergaderen gezamenlijk in het gemeentehuis.
Algemeen

Adviesraden fuseren

door Marijke Drieenhuizen

De Wmo Adviesraad De Bilt is destijds op initiatief van het College van Burgemeester en Wethouders opgericht. Zij behartigen de belangen van alle burgers die betrokken zijn bij maatschappelijke ondersteuning en jeugdzaken.

De Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt komt op voor de belangen van alle mensen met een WWB uitkering en mensen met een laag inkomen. Ook deze Raad is door het College ingesteld en adviseert over het gemeentelijk armoedebeleid en over de dienstverlening van de RSD. Onlangs hebben beide raden de intentie uitgesproken om te gaan fuseren tot een brede Sociaaldomein-raad. Het College bezocht onlangs de gefuseerde vergadering. Uitgelegd werd wat de verschillende taken en werkterreinen zijn en over de plannen om samen verder te gaan. Wethouder Anne Brommersma was ook aanwezig en met haar werd inhoudelijk ingegaan op het VN-Verdrag inzake de rechten voor mensen met een handicap en een inclusieve maatschappij.

Reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>