Logo vierklank.nl
Het ontwerp gaat uit van vijf woningen aaneen met daarnaast een 'parkeerkoffer' die voorziet in de eigen parkeerbehoefte en behoud van het ter plaatse aanwezige trapveld.
Het ontwerp gaat uit van vijf woningen aaneen met daarnaast een 'parkeerkoffer' die voorziet in de eigen parkeerbehoefte en behoud van het ter plaatse aanwezige trapveld.
Algemeen

Inloopavond over woningbouw Holsblokkenweg Westbroek

door Henk van de Bunt

In 2015 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt overlegd met Woonstichting SSW over het ontwikkelen van woningen op een perceel aan de Holsblokkenweg in Westbroek.

Het College heeft met SSW moeten vaststellen, dat over de realisatie van het bouwprogramma aan de Holsblokkenweg geen overeenstemming kon worden bereikt. Daarna is aan de SSW bericht dat het College op zoek ging naar een andere partij voor het ontwikkelen van een alternatief woningbouwprogramma in de goedkope koopsector; een invulling, die ook in lijn is met de opvattingen van het Dorpsberaad Westbroek. De visie op woningbouw in Westbroek van het Dorpsberaad is 'Huizenbouw is nodig voor de vitaliteit van het dorp. Er zijn nauwelijks voorzieningen in de vorm van winkels en openbaar vervoer in Westbroek. Dus de mensen die met veel plezier in Westbroek wonen voelen zich aangesproken door de gemeenschapszin van de vele verenigingen, clubs en commissies. Nieuwe aanwas is nodig voor deze verenigingen, maar ook voor de school en de kerk, om dergelijke zaken en gebouwen in stand te kunnen houden. Het niet bouwen van huizen is daarom funest voor de vitaliteit van ons dorp'.

Aanbesteding
Vervolgens werd de aanbesteding voorbereid ten behoeve van de ontwikkelopgave voor vijf grondgebonden, aardgas-loze, goedkope starterskoopwoningen. Het College ging uit van een ontwerp voor vijf woningen aaneen met daarnaast een 'parkeerkoffer' die voorziet in de eigen parkeerbehoefte en behoud van het ter plaatse aanwezige trapveld.Via een meervoudig onderhandse aanbesteding werden drie partijen uitgenodigd om in te schrijven met een architectonisch ontwerp voor de woningen, een aanpak voor de toewijzing aan Westbroekse starters en een bieding op de grond. De te realiseren woningen moesten niet alleen aardgas-loos zijn maar ook voldoen aan de hoge GPR-normen volgens het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

Het College denkt de winnaar van de aanbesteding te kunnen selecteren in het vierde kwartaal van 2017, waarna gaandeweg het eerste halfjaar 2018 met de bouw kan worden gestart.

Inloopavond
Intussen heeft de gemeente de ruimtelijke randvoorwaarden uitgewerkt in het ontwerpbestemmingsplan 'Holsblokkenweg 2017'. De formele bestemmingsplanprocedure vangt aan met het op 12 oktober 2017 gedurende zes weken ter visie leggen van de ontwerpbestemmingsplan. Op 23 oktober van 18.00 tot 20.00 uur is er een inloopavond in het Dorpshuis Westbroek gepland. Na verwerking van het inspraakresultaat wil het College het bestemmingsplan in het eerste kwartaal van 2018 ter vaststelling voor leggen aan de gemeenteraad

Reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>