Logo vierklank.nl
De omgeving tussen de noordelijke spoor-tunnel-in- c.q. uitgang en de rotonde aan het begin van de Jan Steenlaan in Bilthoven geeft vaak een onoverzichtelijk beeld.
De omgeving tussen de noordelijke spoor-tunnel-in- c.q. uitgang en de rotonde aan het begin van de Jan Steenlaan in Bilthoven geeft vaak een onoverzichtelijk beeld. (Foto: Henk van de Bunt)
Algemeen

Tussentijdse optimalisatie bushaltes bij station Bilthoven

Het spoorstation in Bilthoven ontwikkelt zich volgens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Bilt vooral in de relatie tot het Utrecht Science Park steeds verder als regionaal knooppunt. Tegelijk treedt daardoor de krappe haltecapaciteit naar voren. Vooruitlopend op andere mogelijke aanpassingen van het station zijn er nu tussentijdse maatregelen genomen.

Vooral in de spitsuren bieden de haltes onvoldoende ruimte voor de grote bussen, die bijgevolg vaak deels op de rijbaan staan en opstoppingen en onoverzichtelijke situaties voor het overige autoverkeer veroorzaken. Vooruitlopend op de meer strategische lange termijn-ontwikkelingen en mogelijke aanpassingen in de directe omgeving van het station, heeft het College met betrokken partijen gesproken over mogelijkheden om de situatie ter plaatse op de korte termijn zo veel als mogelijk te optimaliseren. Enerzijds ten aanzien van de ruimte voor de bus, anderzijds ter wille van comfort en kwaliteit voor de reizigers.

Knelpunten
Om de bestaande knelpunten op te lossen is in samenwerking met de provincie Utrecht, de busonderneming en de stedenbouwkundig supervisor van het centrumgebied een ontwerp gemaakt voor optimalisatie van de haltes. Het ontwerp voorziet in extra haltemogelijkheden voor minibusjes op het plein. Daartoe worden de halteplaatsen voor 'kiss & ride', taxi en mindervaliden verplaatst waardoor meer ruimte ontstaat voor de grote bussen op de hoofdhaltes langs de weg. Om het oprijden van de halte voor de bussen te vergemakkelijken, worden verder enkele kleine fysieke ingrepen gedaan aan de bocht en de midden-geleider bij het uitkomen van de onderdoorgang. Tot slot wordt ter vergroting van het comfort van de reizigers de capaciteit aan abri's verdubbeld en worden extra zitbanken op het plein gezet.

Uitvoering
Het College meldt de gemeenteraad te hebben ingestemd met het ontwerp, dat in voldoende mate de kwaliteit en het gebruik van het plein waarborgt. Gegeven de financieringsmogelijkheden van de Provincie worden de werkzaamheden nog in 2017 uitgevoerd.

HvdB

reageer als eerste
Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>