Logo vierklank.nl
Paul Meuwese (m), voorzitter van de Historische Kring D’ Oude School en Wim Krommenhoek (r) en Leo van Vlodorp (l) in de 'oude raadszaal' van Jagtlust.
Paul Meuwese (m), voorzitter van de Historische Kring D’ Oude School en Wim Krommenhoek (r) en Leo van Vlodorp (l) in de 'oude raadszaal' van Jagtlust.
Historie

Boek over 100 jaar Bilthoven

door Henk van de Bunt

Al meer dan 150 jaar speelt de spoorbaan Utrecht-Amersfoort en het station Bilthoven in allerlei benamingen een belangrijke rol in de geschiedenis van de gemeente De Bilt. De onderdoorgang van het spoor aan de Soestdijkseweg is in 2013 na jaren van beraad gereed gekomen en onlangs kwam de spoorwegonderdoorgang in de Leijenseweg ter hoogte van de Leijen gereed.

De geschiedenis van het spoor is bepalend geweest voor de kern Bilthoven en het ontstaan ervan. Exact 100 jaar geleden heeft de toenmalige gemeenteraad in al haar wijsheid besloten de woonkern rondom het Station-De Bilt voortaan Bilthoven te noemen. Met het besluit van het gemeentebestuur uit 1917 begint het verhaal van Bilthoven. Ook al weer honderd jaar geleden bedacht 'gemeenteraadslid en huisarts dr. Melchior de naam 'Bilthoven en sindsdien weten we niet beter. In zowel het archief van de Biltse Historische Kring D' Oude School als het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen te Breukelen ontbreekt een foto van het Biltse gemeentebestuur uit 1917; een foto, die er ongetwijfeld wel zal zijn en waarvoor bij deze dan ook een oproep wordt gedaan.

Boek
Honderd jaar later heeft de - zelf ook zilveren jubilerende - Biltse Historische Kring D'Oude School er een eeuw-feest-jaar van gemaakt; ter gelegenheid daarvan rouleert een fototentoonstelling met als thema 'Bilthoven 100 jaar' langs verschillende adressen in de kern Bilthoven en is deze bijvoorbeeld nog tot 15 oktober te zien in de Centrumkerk aan de Bilthovense Julianalaan. Bovendien presenteert de Historische Kring een jubileumuitgave: een boek over de geschiedenis van Bilthoven. Wim Krommenhoek en Leo van Vlodorp zijn de samenstellers van het boek en hebben ook als auteur bijdragen geleverd. Krommenhoek en van Vlodorp: 'Naast ons hebben veel andere personen een onderwerp uitgewerkt of een bijdrage geleverd. Het boek beschrijft de geschiedenis van Bilthoven in ruim 340 pagina's in ca. 35 onderwerpen met veel foto's in zwart/wit en kleur. De geschiedenis van vele aspecten van Bilthoven, zoals industrie, zwembaden, WVT, geestelijke stromingen, de bouw van villa's en de wijken De Leijen en Tuindorp komen aan de orde. De uitgave heeft een harde kaft. Gemakkelijk om in de boekenkast te zetten en regelmatig in te bladeren'.

Presentatie
Vandaag, woensdag 11 oktober om 14.30 uur neemt burgemeester Sjoerd Potters het eerste exemplaar van het jubileumboek in ontvangst tijdens een feestelijk gebeuren in de Mathildezaal van het Biltse gemeentehuis Jagtlust, waarbij naast de leden van de historische kring ook leden en bestuur van de Historische Vereniging Maartensdijk, de medeauteurs, sponsoren en andere belangstellenden welkom zijn. Zij, die al voor-intekenden voor het boek, kunnen na afloop hun exemplaar mee naar huis nemen.

Bestellen
Het boek is verkrijgbaar bij Tobaccoshop Henk Hillen (Planetenbaan), Boekhandel Bouwman (Hessenweg) The Readshop (Hessenweg), de Bilthovense Boekhandel (Julianalaan) Bruna (Julianalaan), Primera Maartensdijk (Maertensplein 24, Maartensdijk) en Fa. van der Neut & Zn (Groenekanseweg Groenekan).

Meer berichten