Logo vierklank.nl
Twaalfde-eeuws schutblad van boek uit de Bibliotheek van Oostbroek.
Twaalfde-eeuws schutblad van boek uit de Bibliotheek van Oostbroek.
Historie

Het Digitale Museum van De Bilt

door Henk van de Bunt

Ruim anderhalf jaar geleden introduceerde historicus Anne Doedens in De Vierstee in Maartensdijk het Bilts Digitaal Museum. Op allerlei wijzen wordt er thans aan gewerkt om dit oorspronkelijke initiatief verdere invulling te geven. Het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt nam o.a. daarvoor een kijkje in de Universiteit Bibliotheek in Utrecht.

Het museum is een initiatief van Anne Doedens. Het bestuur van de stichting Digitaal Museum De Bilt is inmiddels verder ingevuld door oud-burgemeester Alexander Tchernoff (voorzitter) en Theo van der Lugt (penningmeester). De redactiecommissie bestaat uit Pieter van Hees, Arie-Jan Ditewig en Dick Berents. Verder bestaat er een intensieve samenwerking met de twee historische verenigingen, Evert Bouws (ArtTraverse) en Ellen Drees (van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen). De beoogde site moet jong en oud aanspreken en gemakkelijk raadpleegbaar zijn. Alle kernen komen aan bod. De digitale ruimte is vooralsnog gevonden op de website van De Vierklank, die het inmiddels gerealiseerde initiatief daarmee graag ondersteunt.

Toutenburg
'Met dit museum wordt een hiaat gevuld', aldus Doedens bij de start. Een voorproefje van de collectie van het museum bestaat uit 54 afbeeldingen, die alle zijn voorzien van toelichtingen. 'De kernen van De Bilt hebben een geschiedenis die alleen in schrift al teruggaat tot de achtste eeuw. Wat van die geschiedenis restte kwam vaak terecht in archieven en musea buiten de gemeente en verdween soms naar het buitenland. Zo hangt een schilderij van Jan van Goyen van een dorpsgezicht met Petronellakapel in De Bilt uit 1623 in het Duitse Braunschweig, een zeventiende-eeuwse afbeelding van het Maartensdijkse jachtslot Toutenburg in een New Yorks museum en staat het beeld van de achttiende-eeuwse Groenekanner Joan Gideon Loten in de Westminster Abbey in Londen. 'Dat is heel jammer, want het gaat om unieke lokale stukken van bovenlokale betekenis.'

Geschiedenis
Anne Doedens wil met het digitaal museum regelmatig een object dat mensen kunnen bekijken op de site aankondigen. 'Daarvoor moeten we dan bijvoorbeeld de conservator van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek of de rijksarchivaris Utrecht vragen een stuk voor publiek ten toon te willen stellen. Er is veel meer materiaal dat bij de imposante culturele bagage van de gemeente De Bilt hoort. Het is een gemeente zonder museum, vandaar dit digitale museum.' Anne Doedens weet dat de collectie nooit compleet is. Inwoners van de gemeente die kennis of stukken hebben die van belang zijn voor het museum nodigt hij uit dit te melden aan het Bilts Digitaal Museum. 'Daarmee kan de collectie nog rijker worden.'. Een eerste aanzet voor het Digitaal Museum vindt men op www.vierklank.nl.

Henrica van Erp
De conservator Bijzondere Collecties van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek dr. Bart Jaski ontving donderdag 14 september o.a. burgemeester Sjoerd Potters en de wethouders Madeleine Bakker, Anne Brommersma en Hans Mieras, samen met bestuurs- en redactieleden. De bezoekers werden in de gelegenheid gesteld bijzondere stukken over De Bilt onder deskundige begeleiding en toelichting van Jaski te bekijken. Doedens: 'Getoond werden o.a. boeken uit het klooster Oostbroek uit 1498, een handschrift uit de achtste eeuw, een afschrift van de kroniek van Henrica van Erp door Andries Schoemaker (1660-1735), die veel bronnen, al dan niet gepubliceerd, afschreef en een afschrift van een oorkonde van 1446, met een tekening van het zegel van Johan Ruysch, abt van Oostbroek. Alles heeft natuurlijk iets te maken met het ontstaan van deze gemeente of kernen ervan'.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>