Logo vierklank.nl
Een groep van 5 tot 7 vrijwilligers werkt op Landgoed Eyckenstein.
Een groep van 5 tot 7 vrijwilligers werkt op Landgoed Eyckenstein. (Foto: Bert Tuinzaad))
Natuur & Milieu

Woekerende exoot onderdrukt

De laatste tijd zijn er veel berichten in de media over de woekerende Japanse Duizendknoop. Deze exoot komt ook voor op Landgoed Eyckenstein in Maartensdijk. Al een paar jaar is een ploeg van de Stichting Landschapsbeheerploegen Utrecht (LBPU) o.a. daar aan de slag om de plant terug te dringen. In dit voorjaar is een alternatieve aanpak gekozen, die nu succesvol blijkt te zijn.

door Henk van de Bunt

Een frisgroene plant, met mooie bladeren, is uitgegroeid tot een groen monster. Als je de plant zo ziet, bijvoorbeeld aan de waterkant, tussen varens en groot hoefblad, is het moeilijk te geloven dat deze invasieve exoot met zijn frisgroene hartvormige blad en kleine witte bloemen de natuur zo in zijn greep houdt. Er zijn voorbeelden van gemeenten (Amersfoort), die voor een periode van drie jaar bijna een half miljoen euro uittrekken om de Japanse duizendknoop, zelfs in de stad, te bestrijden. Hoe worden we de Japanse duizendknoop ooit nog de baas?

Exoot
De Japanse Duizendknoop is een exoot, die op veel plaatsen in stedelijk en landelijk gebied woekert. Het wortelstelsel is zo sterk dat het ook door fundaties kan dringen. Door stelselmatig secuur handmatig uit te graven kan de schade worden beperkt. De plant ontstaat vaak op locaties waar mensen, veelal onbewust, tuingrond en groenafval dumpen. Ook op Landgoed Eyckenstein zijn al in 2014 plekken gesignaleerd waar de Japanse Duizendknoop woekert. Vrijwilliger Bert Tuinzaad vertelt erover: 'In april 2016 is een ploeg van LBPU systematisch aan de slag gegaan om de Japanse Duizendknoop terug te dringen. Daarnaast worden door de ploeg werkzaamheden op Eyckenstein uitgevoerd zoals het verwijderen van woekerende Amerikaanse Vogelkers en de Reuze Springbalsemien.

Hardnekkig
Op initiatief van coördinator / ploegleider René Langedijk is voor een zeer hardnekkig stuk in het voorjaar een alternatief doorgevoerd om de plant te smoren. Het betreft een talud naast een sloot naast een niet verhard fietspad. De Japanse Duizendknoop heeft daar jarenlang een dik en diep wortelstelsel ontwikkeld door het puin heen. Na drie keer uitgraven en zorgvuldig verwijderen is de locatie over ca. 50 m2 afgedekt met een EPDM rubberfolie. De randen zijn zorgvuldig ingegraven. Daarmee is de plant verstoken van water, zonlicht en zuurstof. Ook wordt het in de zomer onder het zwarte folie extreem heet, waardoor jonge nieuwe scheuten het loodje leggen. Intussen is na een half jaar gebleken dat er geen scheuten meer opkomen. Zowel de familie van Boetzelaer (eigenaar) als de LBPU-coördinator René Langedijk zijn enthousiast over de eerste resultaten. In de komende periode en het voorjaar zal moeten blijken of de plant op die locatie blijvend is onderdrukt. Daarna kan de lap folie voor een nieuwe locatie worden ingezet'

Vrijwilligers
Sinds mei 2017 werkt een groep van 5 tot 7 vrijwilligers op het Landgoed. Het landgoed bestaat uit een parkbos, een productiebos en een stuk natuur. Een groot deel is opengesteld voor het publiek. Met een eigen werkploeg wil het landgoed een impuls geven aan de verbetering van kwaliteit. De coördinatie van de ploeg wordt georganiseerd door vrijwilliger Bert Tuinzaad: 'Intussen zijn na vijf maanden met de ploeg behoorlijke resultaten bereikt zoals het verwijderen van opslag op de flanken van een historische 'zinksloot' (door de 'vier keer per jaar'- vrijwilligersgroep o.l.v. Lex van Boetzelaer), het vrijmaken van een zichtas over ca. 2 km., het verwijderen van afgevallen hout en snoeihout en het vrijmaken van slootkanten langs de Eikensteeg richting Lage Vuursche. De ploeg werkt elke dinsdag van 9.00 tot 15.30 uur. Er is ruimte om de ploeg met enkele personen uit te breiden. Het werken in de natuur levert ook synergie in de ploeg en betrokkenheid bij het landgoed. Bovendien is het goed voor lijf en geest. Matthias van Boetzelaer begeleidt de werkploeg. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Bert Tuinzaad, Bilthoven, tel. 06 22459961 of e-mail berttuinzaad@kpnmail.nl'.

Meer berichten