Logo vierklank.nl
 Het eerste Politieke Café van D66 bij PK Bar & Kitchen in Bilthoven
Het eerste Politieke Café van D66 bij PK Bar & Kitchen in Bilthoven
Politiek

Politiek café D66 met ondernemers

door Guus Geebel

De fractie van D66 De Bilt hield donderdag 21 september een Politiek Café bij PK Bar & Kitchen in Bilthoven over het detailhandels- en horecabeleid, waarvoor speciaal ondernemers waren uitgenodigd. Het was de eerste keer dat D66 dit organiseert. Volgende maand komt er weer een Politiek Café waar iedereen welkom is.

De nota Detailhandels- en Horecabeleid gemeente De Bilt was twee dagen daarvoor in de raadscommissie Burger en Bestuur behandeld. Er lagen meer dan dertig vragen die de wethouder moest beantwoorden. De commissie achtte de nota uiteindelijk niet rijp voor besluitvorming in de raadsvergadering van 28 september. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen stelde voor de behandeling in de raad uit te stellen.

Beleid
Fractielid Vanetta Smit van D66 vertelt dat haar fractie een enquête gaat opstellen en uitzetten bij ondernemers met vijf vragen om een indicatie te krijgen waar het misgaat.   Hans Wijnstekers, algemeen directeur van Record Automatische Deuren, vertelt dat de gemeente hem had meegedeeld dat ondernemers het beleid steunen, omdat alleen hij en Gert Smit van Plus Supermarkt hadden ingesproken bij de behandeling in de commissie en maar vijf ondernemers zienswijzen op de nota hadden ingediend. 'Ik heb twaalf ondernemers gebeld en niemand wist van de commissievergadering. Ook niet dat je daar kon inspreken. Als je het hele plan bekijkt en de oubolligheid die ervan afstraalt, en kijkt naar de belangen die spelen dan lijkt het of er hele andere belangen spelen dan die van de ondernemers.' Wijnstekers noemt het achterhaald en niet van deze tijd.

Dienstverlening
Het vergunningenbeleid leidt tot heel veel verwarring en irritatie bij veel ondernemers. Diederik Regenboog heeft onlangs op de Hessenweg een lunchroom geopend. Hij zou graag op de hoogte gehouden willen worden hoe het staat met ingediende vergunningen. Is het juist ingediend en wanneer wordt de vergunning verleend. Als hij na vijf weken nog niets op een ingediend verzoek hoort en vraagt hoe het ermee staat, komen er vlak voordat hij zijn zaak wil openen aanvullende vragen. Hans Wijnstekers geeft nog een voorbeeld van absurde dienstverlening. Hij wilde zijn paspoort en rijbewijs verlengen en belt de gemeente voor een afspraak. Hij is er op het afgesproken tijdstip maar ziet niemand en gaat naar de balie om te vragen wanneer hij wordt geholpen. 'Als er eindelijk iemand is leg ik mijn paspoort, rijbewijs en pasfoto's neer. Dan krijg ik te horen dat ik maar één afspraak heb en voor een rijbewijs en een paspoort twee afspraken moet maken. Ik zei toen, of u helpt me of ik ga heel kwaad worden. Toen kon het dan toch.' 

Betrouwbaarheid
Een ondernemer uit Bilthoven spreekt van zwalkende beleid, hij begrijpt het allemaal niet. Ike Bekking van de Bilthovense Boekhandel ervaart als lid van de winkeliersvereniging dat ze al zeven jaar heen en weer geslingerd worden en de leegstand steeds groter wordt wat duidelijk invloed heeft op de omzet.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>