Logo vierklank.nl
Politiek

Laat politie luisteren naar inwoners

Deze maand buigt de Biltse gemeenteraad zich over het Integraal Veiligheidsplan. De lokale PvdA komt met het voorstel om inwoners, bij wijze van experiment, invloed te geven op de prioriteiten van de wijkagenten en de gemeentelijke opsporingsambtenaren.

PvdA-raadslid Erik van Esterik: 'Wij vinden dat gemeentelijk veiligheidsbeleid teveel achter het bureau bedacht wordt. Inwoners mogen er wat ons betreft ook best direct invloed op hebben. Wij stellen voor om in 2018 in één wijk in De Bilt een jaar lang inwoners met de wijkagenten en de gemeentelijke opsporingsambtenaren gezamenlijk de prioriteiten en de aanpak te bepalen. Het gaat wat ons betreft om zaken zoals overlast, woninginbraken en te hard rijden.'

De PvdA De Bilt hoopt hiermee ook dat inwoners zelf ook meer verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid, en dat de samenwerking leidt tot nog betere resultaten. Van Esterik: 'In Engeland wordt al langer op deze manier gewerkt en de ervaringen zijn daar positief. Wij denken dat wanneer politie, gemeente en inwoners samen optrekken we de criminaliteits- en overlastcijfers nog harder kunnen laten dalen. Als het experiment in De Bilt succesvol is, rollen we het verder uit, als het aan ons ligt.'

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>