Logo vierklank.nl
Politiek

SP De Bilt op de braderie in De Bilt

Zaterdag 9 september zal de SP aanwezig zijn op de braderie in De Bilt. Als bezoeker krijgt men de gelegenheid SP-ers te bevragen hoe de SP De Bilt zich succesvol inzet voor deze gemeente. Daarbij wordt een nieuwe folder uitgedeeld waarin actuele speerpunten van de lokale afdeling zijn te vinden.

De SP heeft zowel landelijk als lokaal veel aandacht voor zorg(-voorzieningen) en mensen met een beperking; het met succes ondersteunen van mensen met een WMO voorziening, om die stand te houden is een goed voorbeeld. Verder is de toegankelijkheid in de openbare ruimten en openbaar vervoer voor deze groep voortdurend een belangrijk punt van aandacht.

Andere onderwerpen voor een goed gesprek zijn: Gelijke kansen in het onderwijs, het behouden van een volwaardig wedstrijd-bad in zwembad Brandenburg, het tegengaan van zwerfvuil op bepaalde plaatsen in onze gemeente, de bereikbaarheid via openbaar vervoer, een goed ondernemersklimaat voor midden- en kleinbedrijf, aandacht voor veiligheid, oplossingen voor hangjongeren en het opschalen van de hoeveelheid betaalbare huurwoningen gezien de langdurige wachtlijsten.

Allemaal onderwerpen waarover men graag op 9 september met de bezoeker van gedachten wil wisselen. De SP-leden zien uit naar een ontmoeting in de kraam op de Dorpsstraat in De Bilt. Voor nadere informatie: Willem van Rhenen (tel: 035 5425044, 06 50951931) of Menno Boer (tel: 06 27342536)

Meer berichten