Logo vierklank.nl
Politiek

Denk mee met de VVD

De afdeling De Bilt van de VVD wil graag weten wat men wil met deze gemeente en nodigt daarom belangstellenden uit voor deelname aan thema-avonden op woensdag 6 september en op woensdag 13 september. Op 9 september, de Dag van de Democratie, kan men ook in gesprek gaan, tijdens de Marktdag De Bilt.

Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat de voorbereidingen voor het verkiezingsprogramma van de politieke partijen op lokaal niveau, zijn gestart. VVD De Bilt wil daarvoor graag input ophalen bij de inwoners van de Bilt, bij VVD leden én kiezers. De afgelopen jaren hield men daartoe bijeenkomsten in verschillende kernen en bij verschillende organisaties in gemeente De Bilt om daarover te praten. En uiteraard onderhield de fractie contact met inwoners en ondernemers.

Vraag
De nu te stellen vraag is: 'Wat zijn belangrijke ontwikkelingen en wat zou daarvan de komende jaren gerealiseerd kunnen gaan worden in onze gemeente? Op woensdag 6 september om 20.00 uur is er een thema-avond over Woningbouw, Mobiliteit, Economie en Duurzaamheid in het HF Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 in De Bilt en op woensdag 13 september om 20.00 uur inloop vanaf 19.30 uur is er een thema-avond over Veiligheid, Zorg, Financiën en de Kernen in het Dorpshuis in en van Hollandsche Rading, Dennenlaan 57, Hollandsche Rading. Aanmelding: Gewoon inlopen mag, graag zelfs. Maar men kan zich aanmelden voor deze thema-avonden, of ideeën aanleveren bij secretaris@vvd-debilt.nl.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>