Logo vierklank.nl
Een spectaculair onderdeel van de werkzaamheden vormde de verplaatsing van de dr. Lettebank. Op de foto filmt Jan Bulk de werkzaamheden. Zie de opname op www.vierklank.nl onder ‘Reconstructie dr. Letteplein’.
Een spectaculair onderdeel van de werkzaamheden vormde de verplaatsing van de dr. Lettebank. Op de foto filmt Jan Bulk de werkzaamheden. Zie de opname op www.vierklank.nl onder ‘Reconstructie dr. Letteplein’. (Foto: Bert Willemse)
Algemeen

Reconstructie Dr. Letteplein

In het Verkeerscirculatieplan voor De Bilt vormt het Dr. Letteplein één van de belangrijkste projecten. Het plein ligt op de grens van de kernen Bilthoven en De Bilt en vormt de schakel tussen de Groenekanseweg, Hessenweg en Eerste Brandenburgerweg.

door Henk van de Bunt

In de huidige situatie laat de doorstroming van- en veiligheid in het verkeer sterk te wensen over. De aanleg van vrijliggende fietspaden maakt de kruising veiliger voor fietsers. Ook de bussen zullen het plein vlotter kunnen passeren. Andere belangrijke verbeteringen zijn het aanleggen van meer parkeerplaatsen en bredere trottoirs en het vervangen van verouderde verkeerslichten. Aanwonenden Jan Bulk (film) en Bert Willemse legden de voortgang vast.

Omwonenden
De direct omwonenden van het Dr. Letteplein en de Bewonersvereniging Groenekanseweg, verenigd in een klankbordgroep, hebben actief meegewerkt aan de variantenstudie en de uiteindelijke keuze. Met de omwonenden zijn meerdere varianten besproken en beoordeeld op onder andere verkeersveiligheid, ruimtelijke inpassing en logica van oplossing. Het grootste draagvlak bleek voor het opwaarderen van de huidige situatie, ook vanwege de doorlooptijd. Ook de gemeenteraad koos voor deze variant.

Ontwerp
Het vastgestelde ontwerp voorziet in een veiliger kruising met een betere doorstroming voor het verkeer. Als gevolg hiervan verbetert ook de doorstroming van de bus op deze kruising. De bushalte, die nu op de westtak van het Dr. Letteplein ligt, wordt verplaatst richting de Hessenweg, tegenover de bestaande bushalte. Daarnaast wordt de veiligheid van fietsers verbeterd door het vaststellen van vrijliggende fietspaden. In het schetsontwerp is rekening gehouden met het behoud van de waardevolle bomen, met name de monumentale boom in het gazon. Rondom het Dr. Letteplein moeten 9 bomen plaatsmaken voor de werkzaamheden. Hiervoor worden 12 bomen terug geplant.

Voortgang
Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (delen) van de straten niet of niet goed bereikbaar zijn en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. De aannemer spant zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten. Het is de bedoeling, dat eind 2017 de reconstructie gereed is.

Meer berichten