Logo vierklank.nl
 Ledlampen kleuren het water rood, blauw, groen en oranje.
Ledlampen kleuren het water rood, blauw, groen en oranje.
Algemeen

Waterorgel bij 40 jaar stedenband

Dit jaar bestaat de stedenband De Bilt - Coesfeld 40 jaar. Al die jaren vonden er sportieve, culturele en sociale uitwisselingen plaats, op vriendschappelijke basis. Het jubileum wordt in De Bilt gevierd met een waterorgelshow door de vrijwillige brandweer Coesfeld - Lette in samenwerking met de brandweer De Bilt.

door Henk van de Bunt

De voorbije veertig jaar werd er veel uitgewisseld. Voorzitter Tine Rigter hierover: 'Er zijn bij voorbeeld uitwisselingen tussen basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs, diverse sportverenigingen, de brandweer, de vogelverenigingen. Ook worden er jaarlijks fiets- en bustochten georganiseerd. Vermeldenswaard is de uitwisseling tussen verpleegkundigen, begeleiders en leidinggevenden van De Biltse Hof en Die Alte Weberei, een verzorgingshuis in Coesfeld, Dit levert voor beide huizen waardevolle informatie op'.

Springlevend
Volgens de voorzitter van het jumelagecomité De Bilt-Coesfeld is ook na 40 jaar de stedenband springlevend: Rigter hierover: 'Komend jaar wordt, naast alle uitwisselingen, stevig ingezet op energie en duurzaamheid. Er zal door architecten en bouwkundigen van gedachten worden gewisseld over dit thema. Zo kun je van elkaar leren. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers verlopen de ontmoetingen altijd bijzonder goed'.

Jubileum
Het jubileum wordt voor de Biltse bevolking gevierd met een spectaculaire show op 9 september bij de grote vijver in het van Boetzelaerpark in De Bilt om 21.30 uur van het waterorgel van de vrijwillige brandweer Coesfeld-Lette in samenwerking met de brandweer De Bilt. Uit een 30 meter breed waterorgel sproeit water via 170 mondstukken in diverse afmetingen tot wel 40 meter hoog. De verschillende fonteinen en watermuren worden handmatig bediend via meerdere spuitstukken en kleppen. Tijdens het gehele schouwspel klinkt muziek. De show duurt een half uur.

Meer berichten