Logo vierklank.nl
Sport

Kinderen sporten dankzij het Jeugdsportfonds

In de gemeente De Bilt zijn 61 kinderen het afgelopen schooljaar lid geworden van een sportvereniging met steun van het Jeugdsportfonds in De Bilt. Het Jeugdsportfonds creëert sportkansen voor jongeren van 4 tot en met 17 jaar, die leven in gezinnen waar de financiële middelen ontbreken om lid te worden van een sportvereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie en eventueel benodigde sportattributen.

Ouders/verzorgers, waarvoor het financieel niet haalbaar is om hun kind(eren) lid te laten worden van een vereniging, komen in aanmerking voor een vergoeding (gemaximeerd) van het Jeugdsportfonds in De Bilt. Ouders/verzorgers kunnen niet zelf een aanvraag indienen: dit kan alleen worden gedaan door een intermediair: een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Deze professionals kunnen online een aanvraag indienen. Zie voor de spelregels op: www.jeugdsportfonds.nl/utrecht.

Intermediair worden
Iedere professional, werkzaam in het onderwijs, hulpverlening of gezondheidszorg is een potentiële intermediair. Professionals die tijdens hun werk zien dat er weinig mogelijkheden zijn om de kinderen te laten sporten, kunnen zich aanmelden als intermediair. Landelijk hebben zich al ruim 8.000 professionals aangemeld. Hoe meer intermediairs zich aanmelden hoe meer kinderen het Jeugdsportfonds in De Bilt kan helpen. Informatie om intermediair te worden op www.jeugdsportfonds.nl/utrecht.

Samenwerking
Het Jeugdsportfonds wil dat alle kinderen kunnen meedoen aan sport. Daarom wordt waar mogelijk steeds meer samengewerkt met andere partijen, zoals het Jeugdcultuurfonds, Leergeld, Stichting Jarige Job en Fonds Kinderhulp. Op 13 juni jl. is door deze vijf partijen het platform 'Kansen voor alle kinderen' gelanceerd. Op de website www.kansenvoorallekinderen.nl is te zien welke mogelijkheden er zijn voor kinderen en jongeren in armoede. Kijk voor meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl/utrecht of bel met medewerkers van het Jeugdsportfonds Utrecht via 06 20074161.

Meer berichten