Logo vierklank.nl
 Veldleeuwerikken voelen zich prima thuis op de vliegbasis.
Veldleeuwerikken voelen zich prima thuis op de vliegbasis. (Foto: Herman van den Bijtel)
Natuur & Milieu

Landingsbaan Park Vliegbasis Soesterberg weer open

Dinsdag 15 augustus heeft Utrechts Landschap de hekken van de hoofdlandingsbaan op Park Vliegbasis Soesterberg weer opengezet. Het broedseizoen is ten einde en wandelaars en fietsers kunnen weer volop genieten van het weidse uitzicht en de stilte op de 3 kilometer lange baan.

Dankzij de rust hebben de veldleeuweriken de afgelopen maanden kunnen broeden op het schrale grasland langs de voormalige landingsbaan. De veldleeuwerik broedt op de grond en is erg gevoelig voor verstoring. De vogel staat op de rode lijst in Nederland, omdat de aantallen met 95% zijn afgenomen ten opzichte van de jaren 60. Op Park Vliegbasis Soesterberg broeden ieder jaar ruim 200 paartjes. Dat is een bijzonder hoge dichtheid voor Nederlandse begrippen.

Dat de vogel hier in zulke grote getalen broedt, komt door het zorgvuldige beheer dat Utrechts Landschap voert en het jaarlijks afsluiten van de landingsbaan. De veldleeuwerik blijft nog tot ongeveer september op de vliegbasis. Daarna trekken de meeste veldleeuweriken naar het zuiden. Op Park Vliegbasis Soesterberg zijn diverse wandelmogelijkheden. U kunt een gratis wandelkaart aanvragen via www.utrechtslandschap.nl.

Utrechts Landschap is dé beschermer van natuur en monumentaal erfgoed in provincie Utrecht en viert dit jaar haar negentigjarig bestaan. Utrechts Landschap heeft momenteel 600 vrijwilligers, 23.500 Beschermers en 59 Bedrijfsvrienden.

Meer berichten