Logo vierklank.nl
Algemeen

Woonspraak zoekt actieve SSW-huurders

Woensdag 11 oktober 2017 wordt door bewonersvereniging Woonspraak weer een excursie georganiseerd. Hierbij zijn aanwezig de besturen van Woonspraak en SSW, de huurcommissarissen van SSW en de bewonerscommissies van diverse wijken en/of complexen. Als extra aanwezigen zijn ook de wijkcontactambtenaren van de gemeente De Bilt uitgenodigd.

Tijdens deze bijeenkomst krijgen de bewonerscommissies of vertegenwoordigers van diverse complexen de mogelijkheid om te vertellen wat de 3 tops (pluspunten) en 3 tips (verbeterpunten) voor Woonstichting SSW zijn. Ook biedt Woonspraak de gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen. Bent u een huurder van SSW, maar heeft uw complex geen vertegenwoordiging? En heeft u wel pluspunten of verbeterpunten over SSW te melden, mail dit dan naar Sanne@Woonspraak.nl met uw contactgegevens erbij. Dan wordt contact opgenomen en wordt de verdere voortgang besproken. Woonspraak kan ook helpen bij het opzetten van een bewonerscommissie namens de wijk of complex en voor een centraal aanspreekpunt voor de bewoners bij gezamenlijke problemen.

Op website www.woonspraak.nl is voor alle huurders informatie over de activiteiten.

Meer berichten