Logo vierklank.nl
Sport

Veel nieuwe trainers bij verenigingen in De Bilt

Het seizoen 2016-2017 is voor veel verenigingen in De Bilt zeer succesvol verlopen met als gevolg veel kampioenschappen en ook promotiewedstrijden. Successen zijn niet alleen de kampioenschappen hoewel die het meest in het oog springend zijn. De  kampioenschappen van de drie korfbalverenigingen  DOS Westbroek, Nova Bilthoven en TZ Maartensdijk zijn daar mooie voorbeelden van. Ook het bereiken van promotiewedstrijden van FC De Bilt is een prima prestatie evenals de handhaving van SVM Maartensdijk in zijn klasse. Opvallend is dat – behalve bij TZ – bij de genoemde verenigingen de succesvolle trainers zijn vertrokken. Bij al deze verenigingen zijn inmiddels weer nieuwe trainers aangesteld. Hier stellen vier nieuwe trainers zich aan de lezer voor. Zij spreken niet alleen over ambities en na te streven resultaten maar ook over hun aanpak en werkwijze en over het werken met talentvolle jeugd.

Meer berichten