Logo vierklank.nl
Politiek

GroenLinks vraagt om aanpak uitheemse planten en dieren

De fractie van GroenLinks in de Biltse gemeenteraad vraagt het College van BenW om een plan van aanpak voor de bestrijding van uitheemse planten en dieren die een bedreiging vormen voor de bestaande flora en fauna.

Sinds 2 augustus jl. is in de EU een verbod van kracht op een negental zgn. invasieve uitheemse plantensoorten, waaronder de reuzenbalsemien en de reuzenberenklauw. Eerder had de Europese Commissie al een lijst opgesteld van 37 verboden planten en dieren met daarop onder meer de Japanse duizendknoop en de Amerikaanse rivierkreeft. Deze mogen niet meer verhandeld en toegepast worden en moeten door de lidstaten actief worden bestreden.

In Nederland zijn het de Provincies, die in samenwerking met gemeenten, waterschappen en andere terreinbeheerders verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van en de voorlichting over soorten, waarvan duidelijk is dat ze inheemse flora en fauna grote schade toebrengen. Raadslid Henk Zandvliet wil weten op welke wijze de gemeente nu al werkt aan de bestrijding van deze uitheemse planten en dieren. Verder vraagt hij BenW om de inwoners van de gemeente actief te informeren (bijv. via krantenpublicaties en de gemeentelijke website) over de bedreiging van de biodiversiteit door invasieve uitheemse planten en dieren en over de wijze waarop zij kunnen bijdragen aan de bestrijding hiervan.

Tenslotte vraagt het GroenLinks raadslid of het College bereid is om in samenwerking met de provincie, het Utrechts Landschap, het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en ProRail, een plan van aanpak op te stellen voor de bestrijding van invasieve exoten op het grondgebied van de gemeente De Bilt.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=vierklank.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>