Logo vierklank.nl
Loek Fonkert (coördinator Locatieraad St. Maartensparochie) spreekt Leo Fijen toe bij aanvang van de eucharistieviering toe, terwijl priester Jozef Wissink toekijkt.
Loek Fonkert (coördinator Locatieraad St. Maartensparochie) spreekt Leo Fijen toe bij aanvang van de eucharistieviering toe, terwijl priester Jozef Wissink toekijkt.
Algemeen

Leo Fijen onderscheiden

Zaterdag 24 juni heeft de Maartensdijkse auteur en journalist Leo Fijen uit handen van bisschop Wiertz een pauselijke onderscheiding gekregen. Mgr. Wiertz, door het Nederlandse episcopaat aangewezen als bisschop voor communicatie en media, reikte, vergezeld van mooie woorden, namens paus Franciscus de pauselijke onderscheiding Ridder in de orde van Sint Gregorius de Grote uit in de Sint Catherinakathedraal te Utrecht, waar Fijen druk aan het werk was met opnames te maken voor de serie 'Geloofsgesprekken'.

door Henk van de Bunt

Fijen ontving één van de hoogste pauselijke onderscheidingen, die de katholieke kerk kent voor jarenlange verdiensten aan KRO en RKK en voor zijn grote inzet voor het katholieke geloof, blijkend o.a. uit een niet aflatende stroom van gesprekken, boeken, spreekbeurten en zijn werk voor de kerk in Maartensdijk. In aanwezigheid van zijn vrouw Monique, zijn gezin en familie, leden van de pastoraatsgroep en locatieraad van Sint Maarten, genodigden en enkele vrienden werd Leo tot zijn grote verbazing zaterdag plotseling naar voren geroepen door bisschop Wiertz: 'Wanneer aan jou Leo Fijen, anno nu, de orde van Sint-Gregorius wordt verleend (een hogere onderscheiding kent de Kerk eigenlijk niet), dan heb je in interdiocesaan of landelijk verband opmerkelijke verdiensten geleverd voor geloof, kerk of maatschappij. De Orde krijg je dus echt niet zomaar, je hebt er bizar veel voor moeten doen. Wat dat betreft komt alleen het elf-stedentocht-kruisje, verdiend in de barre tocht van "63, een heel klein beetje in de buurt'.

Leraar
Leo Fijen studeerde geschiedenis en werd eerst leraar en later journalist. Jarenlang was hij het gezicht van het veelbekeken tv-programma Kruispunt. Met de vele kloosterseries in binnen- en buitenland kreeg hij grote bekendheid. Ook nu nog presenteert hij de serie Geloofsgesprekken bij KRO/NCRV. Zijn columns in tijdschriften, met onderwerpen die dicht bij de mensen liggen en geschreven zijn in begrijpelijk taalgebruik, worden graag gelezen.. Intussen deed Leo er ook nog een studie theologie bij. De mensen van de kerk van Sint Maarten in Maartensdijk kennen Leo eerst en vooral als betrokken gelovige. Een gesprek met Leo is eigenlijk altijd een geloofsgesprek. Behalve dan, wanneer het over voetbal gaat, hoewel Leo die tak van sport ook in gelovig perspectief kan plaatsen. Schrijven en geloof gaan dan ook gemakkelijk hand in hand.

Schrijver
Zijn eerste echte boek kreeg de opvallende titel 'Het wonder van Maartensdijk'. Het gaat over het reilen en zeilen van de Maartensdijkse geloofsgemeenschap. Hoe men leeft met God en het geloof. Hoe al die vrijwilligers op hun eigen manier een bijdrage leveren aan een levende kerk. De bijdrage van Leo is meer dan alleen opschrijven van wat hij ziet en hoort. Hij doet er van harte aan mee op velerlei gebied. Als gelovige, als Rooms-katholiek, wil Leo invulling geven aan de basisregel: 'heb je naaste lief en wees zorgzaam voor hen die het nodig hebben'. Als voorganger bij de woord- en communievieringen vertelt hij over gelovige ontmoetingen, over lief en leed van de medemensen.

Praktijk
Voor en achter de schermen zet Fijen zich in de Maartensdijkse parochie in de pastoraatsgroep en locatieraad. Van daaruit weer in het grotere parochieverband. Steeds weer voor ogen houdend: het gaat om mensen. Mensen die vanuit een gelovige houding willen leven. Leo woont letterlijk en figuurlijk dicht bij zijn kerk, op gepaste afstand. Jarenlang gaf Leo zijn energie aan de Zonnebloemafdeling ter plaatse. Daar kon hij veel dingen regelen maar hij stond ook op het Maertensplein in de stromende regen om loten te verkopen. Het geloof wordt in de praktijk gebracht. Het werk gebeurt in stilte en Leo beroept zich nooit op zijn landelijke bekendheid.

Meer berichten