Logo vierklank.nl
 Door het instellen van een adviesgroep denkt men nu de bewoners erbij te betrekken.
Door het instellen van een adviesgroep denkt men nu de bewoners erbij te betrekken.
Algemeen

Publieksavond Natuurverbinding Hoorneboeg druk bezocht

Een nieuw op te richten adviesgroep van acht tot tien leden, waaronder bewoners en belanghebbenden, gaat een belangrijke rol spelen bij het project Natuurverbinding Hoorneboeg. Dat maakte projectmanager Hil Kuijpers van de provincie Noord-Holland bekend tijdens een publieksavond op 19 juni in de congreszaal van Landgoed Zonnestraal.

door Henk van de Bunt

Met ruim 100 aanwezige omwonenden en belangstellenden was de avond drukbezocht. Dat is niet zo verwonderlijk, gezien de felle protesten van een jaar geleden. Vooral vanuit bewoners van de Utrechtseweg in Hilversum en vanuit Hollandsche Rading, waar men zich overvallen voelde. De aanleg van de twee natuurbruggen Utrechtseweg en Zwaluwenberg en de verbreding van de snelweg A27 hadden daar immers de al nodige impact gehad. Het plan om vervolgens een open corridor in het bos te kappen om de migratie van heidesoorten te bevorderen, was de spreekwoordelijke druppel.

Adviesgroep
Hoewel het plan bestuurlijk was goedgekeurd, besloot het GNR om een pas op de plaats te maken en te zoeken naar een manier om de bewoners te betrekken. Nu willen de provincie Noord-Holland en het Goois Natuurreservaat een adviesgroep met bewoners samenstellen om het project vlot te trekken. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden op adviesgroephoorneboeg@noord-holland.nl. Daar hoort ook een motivatie bij. Zo moeten de leden bijvoorbeeld vanuit een eigen beweegreden handelen, zonder formeel gebonden te zijn aan een achterban. Een tweede uitgangspunt is dat het doel overeind blijft, namelijk dat er een ecologisch goed functionerende verbindingszone moet komen. 'Dit is nog altijd het einddoel', benadrukte interim directeur-rentmeester van het GNR Karen Heerschop tijdens de avond. Het vorig jaar gepresenteerde plan dat zoveel weerstand wekte, is daarmee niet langer de inzet. In plaats daarvan doet het GNR nu een handreiking richting bewoners door deze opening te bieden. In de zaal heerste tijdens deze avond nog altijd een kritische sfeer, maar de gemoederen liepen lang niet meer zo hoog op als vorig jaar.

Reactie
Inwoners van Hollandsche Rading waren en zijn fel tegen het plan in welke vorm dan ook. Inwoner Atwil Louwerse was in 2016 ook al een fel tegenstander: 'Wat zegt het over de betrouwbaarheid van de Provincie Noord-Holland en het GNR, ook in de komende 'onderhandelingsfase', wanneer ze zich enerzijds beroepen op Europese en nationale regelgeving om het onzalige plan qua verdere invulling van de reeds via de twee ecoducten verbonden natuurgebieden Hoorneboeg en Wasmeer te rechtvaardigen ('Jullie moeten losse natuurgebieden met elkaar verbinden') en anderzijds de twee ecoducten en het GNR gebied oost van de A27 vanaf het begin al afgesloten houden van de aanliggende natuurgebieden via hoge, wild-stoppende hekwerken? Persoonlijk maak ik mij daar zorgen over en maakt mij ook alert!'

Meer berichten