Kernen en tentoonstellingen

Algemeen Algemeen

Zaterdag 1 juli wordt in het Dorpshuis van Hollandsche Rading de tentoonstelling geopend ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Historische Vereniging Maartensdijk en het 25-jarig bestaan van de Historische Kring D'Oude School De Bilt.

De tentoonstelling toont het ontstaan van de kern Hollandsche Rading en de geschiedenis ervan aan de hand van oude foto's/filmpjes, kaarten, voorwerpen en kunst van in Hollandsche Rading werkende kunstenaars van vroeger en heden, zoals schilderijen en kunstvoorwerpen. Deze kunst is tijdelijk in bruikleen gegeven door de kunstenaars zelf of hun nabestaanden.

Opening
De officiële opening is om 13.00 uur in het Dorpshuis aan de Dennenlaan 57 in Hollandsche Rading en wordt verzorgd door Rob Klaassen, waarna de tentoonstelling die dag tot 16.00 uur te bezoeken is. Maandag (3 juli) is de tentoonstelling open van 19.00 tot 21.00 uur, dinsdag 4 juli van 13.00 tot 16.00 uur.

Op woensdag 5 juli (van 10.00 tot 12.00 uur) tijdens de bijeenkomst van Leut zal Henk Veenstra de aanwezigen toespreken en van 19.00 tot 21.00 uur is de tentoonstelling ook te bekijken. Tenslotte is op donderdag 6 juli de tentoonstelling te bezoeken van 13.00 tot 16.00 uur.

100 jaar
Op het ogenblijk reist de tentoonstelling 100 jaar Bilthoven door deze gemeente. Tot en met zaterdag 8 juli staat deze in de bibliotheek van het Lichtruim, Planetenbaan 2 in Bilthoven. Daarna in de Mathildezaal van het gemeentehuis vanaf 11 juli tot 11 augustus. Na de zomer zal de tentoonstelling te zien zijn van dinsdag 29 augustus t/m zaterdag 2 september bij Schutsmantel Warande Wooncentrum, Gregoriuslaan 35 in Bilthoven en daarna nog van zondag 17 september t/m zondag 15 oktober in de Centrumkerk (voormalige Julianakerk aan de Julianalaan) in Bilthoven.

Kernen
Eind augustus zal er in Dorpshuis De Groene Daan een tentoonstelling gehouden worden over het ontstaan en de geschiedenis van Groenekan. Eind september zal er in Dijckstate Maartensdijk een tentoonstelling worden gehouden over het ontstaan en de geschiedenis van Maartensdijk. Eind oktober zal er vervolgens in Westbroek in molen De Kraai een tentoonstelling worden ingericht over het ontstaan en de geschiedenis van Westbroek. Tenslotte zal er in november, aan het eind van het jubileumjaar, in het HF Witte Centrum een tentoonstelling worden ingericht over het ontstaan en de geschiednis van De Bilt. Definitieve data, tijdstip van de officiële openingen en de overige data en openingstijden zijn te vinden op website van zoddetotpleisterplaats.nl. [HvdB]

!