Logo vierklank.nl
 Met koffiedrinken en napraten wordt traditioneel de zoddenwandeling afgesloten.
Met koffiedrinken en napraten wordt traditioneel de zoddenwandeling afgesloten.
Natuur & Milieu

Loop mee met de Zoddenwandeling

Op vrijdag 30 juni vindt de traditionele Zoddenwandeling van de Agrarische Natuurvereniging Noorderpark plaats. Iedereen is welkom, trek wel laarzen aan.

De Westbroekse Zodden zijn een laagveenmoerasgebied. Het gebied, dat vooral bekend is om zijn trilvenen, is rijk aan zeldzame planten en typische moeras-, water- en weidevogels.

De huidige vorm van het moerasgebied is te danken aan de turfindustrie in de middeleeuwen. Later zakte de turfindustrie in. De natuur kreeg weer vrij spel en de bestaande petgaten en legakkers groeiden dicht. Er ontstond een verlandingsproces van waterplanten en oeverplanten. Dit staat nu bekend als trilveen.

Petgaten
Het gebied, met langgerekte plassen en brede sloten (petgaten), met daartussen de legakkers, is nu een trekpleister voor moeras-, weide- en watervogels. In het voorjaar en in de zomer zit het moerasgebied vol met insecten en andere dieren. U zult prachtige libellen zien en zeldzame vogels horen. Het is beslist een bijzondere ervaring om eens in zo'n "deinend" moeras te lopen vlakbij uw eigen woonomgeving.

Verzamelen om 19.00 uur Heuvellaan 7, Tienhoven. Aanmelden gewenst via info@anvnoorderpark.nl of via Teus Spelt, tel. 0346 211584 of mob. 06 22221132. Kosten: leden gratis | niet-leden 2,50 euro.

Meer berichten