Logo vierklank.nl
 De open dag van Natuurmonumenten op de Kanaaldijk in Tienhoven is alleen te voet of met de fiets te bereiken vanuit Tienhoven en Hollandsche Rading.
De open dag van Natuurmonumenten op de Kanaaldijk in Tienhoven is alleen te voet of met de fiets te bereiken vanuit Tienhoven en Hollandsche Rading.
Natuur & Milieu

Open dag Tienhovense plassen

Op zaterdag 1 juli organiseert Natuurmonumenten een open dag in het mooie natuurgebied rond de Tienhovense plassen. Ontdek de bijzondere planten en dieren in de petgaten en op de legakkers onder leiding van één van onze boswachters. Laat u rondleiden door de eendenkooi van Breukeleveen of wandel samen met de boswachter het nieuwe Vredevoetpad.

Speciaal voor deze open dag stelt Natuurmonumenten de Tienhovense plassen open voor het publiek. Een unieke kans om de natuur in de petgaten en op de legakkers eens van dichterbij te bekijken. Tussen 10.00 en 16.00 uur staan de boswachters van Natuurmonumenten op de Kanaaldijk bij de ingang van de eendenkooi.

Vredevoetpad
's Middags om 14.00 uur start er een wandelexcursie over het Vredevoetpad vanaf Streekmuseum Vredegoed, Heuvellaan 7 in Tienhoven. Dit wandelpad zal op 28 juni officieel geopend worden en is onderdeel van de herinrichting van de Taartpunt, uitgevoerd door de provincie Utrecht. Wethouder Madeleine Bakker verricht samen met haar collega van Tienhoven, de Gedeputeerde en vertegenwoordigers van Landschap Erfgoed Utrecht en Natuurmonumenten de openingshandeling van het Klompenpad: dit betreft het onthullen van de startpanelen van het Zoddenpad (Klompenpad) en het Vredevoetpad (pad van Natuurmonumenten dat in de polder ligt). Deze panelen staan bij het Streekmuseum Vredegoed.

Woelmuis
Speciaal voor dieren als de noordse woelmuis en purperreiger wordt in dit gebied nat grasland, trilvenen en stukjes veenmosrietland gecreëerd. Verwacht wordt dat orchideeën en blauwe knoop hier binnenkort ook zullen groeien. De naam van de nieuwe wandelroute is bedacht door Willem Klap uit Tienhoven, die de meest passende naam voor het pad heeft ingezonden.

Meer berichten