Logo vierklank.nl
 Marcel Bos (l) heeft de voorzittershamer overgenomen van Bert Bos die na zes jaar als voorzitter aftreedt. Bert Bos laat een gezonde vereniging na aan zijn opvolger.
Marcel Bos (l) heeft de voorzittershamer overgenomen van Bert Bos die na zes jaar als voorzitter aftreedt. Bert Bos laat een gezonde vereniging na aan zijn opvolger.
Sport

Voorzitter TZ Bert Bos geeft stokje over aan Marcel Bos

In de Algemene Ledenvergadering van korfbalvereniging Tweemaal Zes (TZ) uit Maartensdijk op 30 mei droeg Bert Bos na een periode van zes jaar de voorzittershamer over aan Marcel Bos. Bert laat de vereniging met een gerust hart over aan Marcel Bos die de vereniging van binnen en buiten kent. De heren zijn geen familie van elkaar.

door Kees Diepeveen

Bert vertelt enthousiast over de zaken, die hij in zijn voorzittersperiode samen met de club tot stand heeft gebracht of verder doorontwikkeld zoals 'de club van 66' die is ontstaan om sponsoring van niet direct korfbal gerelateerde activiteiten te financieren als een 2e scorebord. Een dreigend scheidsrechter tekort weggewerkt waarvoor vooral Gijsbert de Rooij een pluim verdient. Maar er is ook meer overleg gekomen binnen de vereniging. Bert: 'We hebben onder andere oudergesprekken ingevoerd met als doel te kunnen peilen of kinderen zich thuis voelen binnen de vereniging. Ook heb ik wat meer ingezet op sponsoring en het behoud daarvan'.

Motivator
De nieuwe voorzitter geeft aan het een eer te vinden om voorzitter van TZ te mogen worden. Marcel: 'Ik was al; op jonge leeftijd lid van TZ. Ben niet meer actief als speler maar de betrokkenheid bij de vereniging is groot. Heb altijd in de korfbalsport gezeten en heb veel contacten binnen en buiten de vereniging als bij de Korfbalbond. Als voorzitter moet je vooral een motivator zijn die zich voortdurend richt op het verbeteren van de verening. Dat zal ik zeker ondersteunen en faciliteren'.

Vierstee
Bert kwalificeert zijn periode als voorzitter als uitdagend en inspirerend en vervolgt: 'Je wilt de club beter maken en zet je daar de volle 100% voor in. Uitdagend zijn soms de problemen die opgelost moeten en inspirerend heeft te maken met de mensen waarmee je werkt en soms heel veel van kan opsteken en leren. Ik was wel een voorzitter op afstand met eigen ideeën en die prima kon luisteren. Goede argumenten waren bij mij altijd leidend. Je zou kunnen zeggen dat ik het Consensusmodel aanhing'. Als rode draad in mijn voorzitterschap lopen de ontwikkelingen rondom een nieuwe sportaccommodatie dat later over ging in het lopende renovatietraject van de Vierstee in Maartensdijk. Daar is veel tijd in gaan zitten'.

Goed luisteren
Marcel typeert zichzelf als een voorzitter van afspraak is afspraak en die ook het principe aanhangt: wel vrijwilliger maar niet vrijblijvend. Hij licht toe:' dit is belangrijk voor de structuur van de vereniging. Om die sterker te maken moet je op elkaar aan kunnen. Overigens ben ik ook een luisterende voorzitter, hoor graag wat leden willen en laat dit zeker onderdeel van besluitvorming zijn'.

Kampioenschap 2017
Op de vraag wat de hoogtepunten waren in zijn periode noemt Bert vlot een rijtje met memorabele momenten: 'het kampioenschap en promotie naar de hoofdklasse in 2017 in de zaal als op het veld, de verloren beslissingswedstrijd in Dordrecht in 2013 van TOP Arnemuiden. Ook de privatisering van ons sportcomplex hoort daar voor mij bij evenals de veldverkleining die we heel snel hebben kunnen realiseren met medewerking van de beleidsambtenaar Sport Wim Tichelaar van gemeente De Bilt.

Als absoluut dieptepunt ervaart Bert het overlijden van jeugdlid Dascha Graafsma. 'Ik ben er wel trots op dat we goede protocollen en richtlijnen hadden die ons als vereniging houvast boden voor de verwerking van dit vreselijke moment'.

Goede trainers
'Ik heb er bewust voor gekozen om nu te stoppen als voorzitter. De drive wordt minder en om focus te houden wordt moeilijker evenals jezelf te blijven motiveren. Daarmee doe ik mezelf en de vereniging te kort. Daarom is dit een mooi moment om te stoppen'. En Bert vervolgt:' Marcel is al prima ingevoerd in de club en is van vele bestuurszaken op de hoogte. Je zou haast zeggen een bijna logische vervolgstap voor hem'. Marcel voegt hier aan toe: 'Toen het bestuurslid Technische Zaken langdurig afwezig was heb ik samen met de overige TC leden zaken opgepakt. Bovendien is het als TC-lid mijn taak om goede trainers voor onze selectie vast te leggen en dat de trainingen goed geregeld zijn. Het is handig dat ik een breed netwerk heb tot in de korfbalbond aan toe'.  

Bert Bos legt het voorzitterschap neer maar zal nog veel op de club te vinden zijn. Nieuwe voorzitter Marcel Bos gaat het voorzitterschap op eigen wijze invulling geven waarbij het zijn wens is om de jeugdselectieteams structureel op 1e klasse niveau te laten spelen maar ook om TZ de fijne vereniging te laten blijven die het nu is.'

Meer berichten