Logo vierklank.nl
V.l.n.r. oud voorzitter Jaap Kalisvaart (50 jaar lid), voorzitter Cornel Boere en secretaris Wilco de Rooij schetsten in vogelvlucht de 50 jarige historie van DOS Westbroek.
V.l.n.r. oud voorzitter Jaap Kalisvaart (50 jaar lid), voorzitter Cornel Boere en secretaris Wilco de Rooij schetsten in vogelvlucht de 50 jarige historie van DOS Westbroek.
Sport

Korfbalvereniging DOS Westbroek viert 50 jarig jubileum

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen uit Maartensdijk nam 50 jaar geleden het initiatief om de inwoners van Westbroek aan te sporen tot de oprichting van een korfbalvereniging en stond hiermee aan de wieg van het ontstaan van DOS Westbroek.

door Kees Diepeveen

Aan het woord is oud-voorzitter Jaap Kalisvaart, die 50 jaar lid is van de DOS Westbroek. Samen met voorzitter Cornel Boere en secretaris Wilco de Rooij kijkt hij terug op 50 jaar korfbal in Westbroek. Jaap Kalisvaart: 'In de vijftiger/begin zestiger jaren was er al een korfbalvereniging in het dorp en die heeft ongeveer 10 jaar bestaan. Eigenlijk was de oprichting van DOS (Door Oefening Sterk) op 11 juni 1967 een heroprichting van de korfbalvereniging. Vele mensen waren ook lid geweest van die eerste vereniging en grepen hun kans om weer een korfbalvereniging op te zetten'. 'Op de eerste jaarvergadering op 8 juni 1967 gaven 32 mensen zich op' aldus Wilco de Rooy, 'Genoeg mensen om met twee seniorenteams en een adspirantenteam te kunnen spelen' Bekende namen uit die tijd waren onder meer: Peter van Zijtveld, Jan Stijlaart, Gert van 't Veld, Reyka van de Grift, Wim de Rooij en Bert Oudhof.

Dorpshuis
Jaap vervolgt: 'DOS heeft altijd op het sportterrein aan de Prinses Christinastraat gespeeld. Het Dorpshuis grensde vrijwel aan het sportterrein. In de kelder van het Dorpshuis hadden we een kantine gemaakt. Een zelf getimmerd barretje. Later konden we daar ook twee kleedkamers zonder douches aanleggen. Zo zijn we de eerste jaren doorgekomen. Rond 1980 hebben we een houten voetbalkantine van de voetbalvereniging uit Gouderak overgenomen en opgehaald. Na twee jaar opslag in een boerenschuur konden we die opbouwen op de huidige plek als kantine. Daarna is ook het Dorpshuis verbouwd en was er betere kleedgelegenheid gemaakt'. Cornel Boere vult aan: 'Vanaf 2002 is de accommodatie zoals het nu is met door de jaren heen de nodige aanpassingen'.

Familiesfeer
Over wat voor een vereniging DOS wil zijn is Cornel Boere duidelijk: 'We zijn een echte dorpsclub en dat willen we ook blijven. Het karakter van de vereniging is gezelligheid en samen de schouders eronder. Dat blijkt ook uit het feit dat één op de drie leden als vrijwilliger binnen de club werkzaam is. Het overgrote deel van de leden komt uit Westbroek. We hebben geen aantrekkingskracht uit de omgeving alhoewel dat mogelijk wat verandert nu we hoofdklasse gaan spelen. Er is bij ons een echte familieachtige sfeer en die koesteren we'. Wilco de Rooij: 'Het dorp leeft erg mee met de club. De betrokkenheid van de ondernemers is ook groot. We hebben 40 reclameborden rond het veld'.

Meisjesvoetbal
Het is niet zo dat alle kinderen automatisch voor korfbal kiezen. Ouders zijn tegenwoordig geneigd om kinderen buiten het dorp te brengen. Merkbaar is ook dat meisjesvoetbal in opkomst is en er is ook een tennisvereniging in het dorp. 'We willen graag meer jeugd hebben' aldus Cornel Boere, 'We hebben goede contacten met de basisscholen in Westbroek en Tienhoven en organiseren jaarlijks een schoolkorfbaltoernooi en dat levert altijd weer jeugdleden op. We voeren daar actief beleid op. De jeugd voedt immers op termijn onze seniorenteams'.

Talentvolle lichtingen
De huidige successen zijn opvallend voor een vereniging in zo'n klein dorp. Wilco de Rooij geeft helderheid: 'We hebben het geluk over twee talentvolle lichtingen spelers en speelsters te beschikken die elkaar opvolgen. Toen we dat jaren geleden bemerkte vond het bestuur dat we daar op moesten sturen. Proberen het maximale er uit te halen was de mening. Er kwamen trainers van buitenaf met hun eigen visie en inbreng. Toen de successen kwamen werd de organisatie rondom de selectieteams professioneler. Zo werd er een teammanager aangesteld en een cameraman toegevoegd. Dat we in vijf jaar tijd vier maal gepromoveerd zijn heeft ook niemand kunnen denken. Toen we zes jaar geleden een Toekomstvisie tot 2020 ontwikkelde hebben we daarin aangegeven dat we een goede en stabiele eerste klasser willen zijn. We realiseren ons dat deze buitengewone situatie niet eeuwig zal duren. We spelen naar onze vermogens en als dat eens wat minder wordt dan accepteren we dat. Nu genieten we ervan'. 

Hoogtepunten
'Een hoogtepunt in het bestaan van de vereniging is niet alleen de sportieve prestaties. Dat het 25 jarig bestaan luister werd bijgezet met een kampioenschap en diezelfde avond een groot jubileum- en kampioensfeest in het Dorpshuis was dat ook' aldus Cornel Boere. 'De aanleg van ons kunstgrasveld in 2001 en de ingebruikname van het elektronische scorebord in 2003 horen bij de hoogtepunten evenals de bouw van de kantine in 2005 waarvoor we geld van de gemeente ontvangen hebben maar de werkzaamheden zelf moesten uitvoeren. Er waren heel veel leden die zich belangeloos hebben ingezet'. Het vieren van ons 50 jarig jubileum is ook een absoluut hoogtepunt. Dieptepunten in afgelopen jaren waren het overlijden van twee van onze ereleden Wim de Rooij en Bert Oudhof en van het 15 jarige jeugdlid Raimond Groot. Dat heeft er goed ingehakt'. 

De Toekomst
Daarover zijn Cornel Boere en Wilco de Rooij het helemaal eens: 'Zolang mogelijk genieten van de niveaus waarop we spelen, aantrekkelijk blijven voor de jeugd en daar ledengroei realiseren want jeugd is het fundament van de vereniging. Ook de goede verhoudingen met de gemeente De Bilt willen we graag continueren'.

Jubileumweekend
Op 23 en 24 juni heeft DOS een Jubileumweekend georganiseerd. Gedurende beide dagen stond het onderdeel 24 uur korfschieten centraal. Van de opbrengst hiervan gaat 50% naar het G-korfbal. Alle informatie en foto's van het jubileumweekend zijn te vinden op de website www.dos-wesbroek.nl.

Meer berichten