Logo vierklank.nl
Algemeen

Inzameling elektrische apparaten succes

De inwoners van gemeente De Bilt brachten vorig jaar bovengemiddeld veel afgedankte elektrische apparaten en kapotte energiezuinige lampen naar de Milieustraat. Dat meldt Wecycle met wie de gemeente een samenwerkingsovereenkomst heeft. De hoge opbrengst levert de gemeente het Wecycle Recycle Certificaat op.

Gemiddeld bracht men in 2016 7,2 kilo per persoon zogenaamde e-waste naar de Milieustraat, in totaal ruim 300 ton. Afgezet tegen vergelijkbare gemeenten (4,8 kilo) en alle Wecycle-gemeenten (4,7 kilo) een zeer goed resultaat. Van het materiaal van de ingezamelde apparaten is 79% hergebruikt. Dit bestaat het meest uit metalen (64%), plastics (22%) en glas (12%). Aan batterijen is 960 kilo verwijderd.

Gemeente De Bilt levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie. Naast het materiaal dat hergebruikt wordt, wordt zo ook bijgedragen aan minder uitstoot van CO2 en worden schadelijke cfk's uit koel- en vriesapparaten buiten het milieu gehouden. Dit draagt bij aan de terugdringing van het broeikaseffect. Anne Brommersma, wethouder voor onder andere duurzaamheid, is trots op het resultaat en de inwoners: 'Ik ben heel blij dat we met zijn allen zo'n substantiële bijdrage leveren aan de circulaire economie. Het is een mooie opsteker die past bij onze inspanningen om de komende jaren onze hoeveelheid huishoudelijk restafval te halveren.'

Meer berichten