Logo vierklank.nl
Christiaan van Nispen tot Sevenaer hield een vurig pleidooi om de oorspronkelijke Dr. Melchiorbank voor Bilthoven te behouden.
Christiaan van Nispen tot Sevenaer hield een vurig pleidooi om de oorspronkelijke Dr. Melchiorbank voor Bilthoven te behouden.
Algemeen

Vervolg raadsvergadering van 18 mei

Op 23 mei werd de geschorste raadsvergadering van 18 mei voortgezet. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de aanslag in Manchester werd eerst een minuut stilte in acht genomen.

Omgeving H.F. Wittecentrum
De gemeenteraad nam op 30 maart een motie aan waarin gevraagd werd de omgevingsvisie van het terrein rond het Cultureel en vergadercentrum H.F. Witte in De Bilt in ontwikkeling te nemen en het bestemmingsplan binnen een jaar vast te stellen, zodat in 2018 met de bouw van sociale woningen gestart kan worden. De raad besloot op 23 mei voor het vervroegd en afzonderlijk in ontwikkeling nemen van dit gebied een voorbereidingskrediet van 150.000 euro beschikbaar te stellen. Een amendement, ingediend door Henk Zandvliet (GroenLinks) om hiermee te wachten tot de vaststelling van de gebiedsvisie voor de kern De Bilt werd verworpen, evenals een motie van Fractie Schlamilch over hetzelfde onderwerp. Ook een amendement ingediend door Krischan Hagedoorn (PvdA) waarin gevraagd wordt de te bouwen woningen in meerderheid sociale woningen te laten zijn, werd verworpen.

Moties
Een motie ingediend door Menno Boer (SP) om de infrastructuur Ring Utrecht in te laten brengen bij de onderhandelingen voor een nieuwe regering wordt verworpen. Wethouder Rost van Tonningen had de motie ontraden omdat het tracé-besluit al was genomen en de periode voor zienswijzen voorbij is.

Een motie ingediend door Christiaan van Nispen tot Sevenaer (VVD) krijgt na hoofdelijke stemming steun van de raad. In de motie wordt gevraagd budget te zoeken voor de renovatie van de monumentale Dr Melchiorbank. Verder om advies te vragen aan de monumentencommissie over het opnemen van deze bank op de lijst van de gemeentelijke monumenten en na te denken over een mooie plek voor de opgeknapte bank in Bilthoven. De motie vraagt het college de raad het liefst voor 11 oktober hierover te rapporteren. Het is dan precies honderd jaar geleden dat Bilthoven ontstond.

Werner de Groot (CDA) vroeg het college om nog dit jaar de planvorming voor de renovatie of nieuwbouw van de sporthal HF Witte te willen starten. De motie is aangenomen.

Drie moties vreemd aan de agenda ingediend door Fractie Schlamilch  worden op zijn verzoek wegens afwezigheid ingetrokken.

GG

Meer berichten