Logo vierklank.nl
Rode Kruis Bloesemtocht schenkt spel-pakketten aan ouderen.
Rode Kruis Bloesemtocht schenkt spel-pakketten aan ouderen.
Ouderen

Rode Kruis doneert bezigheidspakketten voor ouderen

door Henk van de Bunt

De Stichting Nationale Rode Kruis Bloesemtocht heeft een deel van de opbrengsten van de wandeltocht aangewend om pakketten bezigheidsmaterialen te schenken ten behoeve van vereenzaamde ouderen die een aantal dagdelen in de week een ontmoetingsgroep of dagopvang bezoeken.

Er zijn (speciale) pakketten ontwikkeld om ouderen actief te houden met aangepaste materialen. Ook Sociale Dienst Afdeling Rode Kruis in De Bilt mocht een pakket in ontvangst nemen. Henny van Engelen (Rode Kruis De Bilt) vertelt: 'In Nederland geven veel ouderen er de voorkeur aan om zelfstandig te blijven wonen. Uiteraard zolang dan nog kan. We kennen een aantal soorten van dagopvang of dag-verzorging voor ouderen, die zelfstandig wonen maar extra ondersteuning of verzorging nodig hebben. Deze dag-verzorging biedt ouderen de kans langer thuis te blijven wonen. Bij deze vorm(en) van opvang zijn professionele krachten betrokken, maar vaak ook een heel netwerk van vrijwilligers en stichtingen Welzijnswerk Ouderen'.

Bestemming
De Nationale Rode Kruis Bloesemtocht wordt al vele jaren georganiseerd. Meer dan 30000 wandelaars kunnen kiezen uit maar liefst acht wandelafstanden en is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste sportevenementen in Nederland. Henny van Engelen tenslotte: 'Ook de opbrengsten groeien, waardoor men instellingen in Nederland kan verblijden met een pakket bezigheidsmaterialen voor ouderen. Wij hebben dit mooie pakket gekregen van de Rode Kruis Bloesemtocht en wij gaan dit gebruiken met onze gasten op de woensdagochtend in Maartensdijk en op onze Rode Kruismiddagen in De Bilt. Wij hebben tweewekelijks een gezellige ochtend in Toutenburg Maartensdijk vanaf 9.30 tot 11.30 uur en in het Rode Kruis gebouw De Bilt hebben wij een gezellige middag op de laatste woensdag van de maand. Het zijn vraag- en antwoordspelletjes en een zoekplaatjesspel. Het gaat er toch om dat de

opbrengsten kunnen worden besteed aan een beetje kleur brengen in het leven van ouderen'.

Meer berichten