Beeld van ‘Meisje met veulen’ van Charles Weddepohl met ontbrekende staart.
Beeld van ‘Meisje met veulen’ van Charles Weddepohl met ontbrekende staart.

Veulen mist staart

Algemeen Dieren

door Rob Klaassen

Toen dinsdag 9 mei Johan Doornenbal zijn dagelijkse wandeling met de hond maakte bij het rondje van de Tolakkerweg in Hollandsche Rading, viel het hem plotseling op, dat er iets aan de hand was met het beeld 'Meisje met Veulen' van Charles Weddepohl, dat daar al sinds 1956 staat. De staart van het veulen bleek verdwenen. Bij nadere beschouwing vond Johan de staart naast het beeld op de grond.

Het beeld werd door Weddepohl gemodelleerd voor de gemeente Maartensdijk. Het staat sedert augustus 1956 aan de Tolakkerweg in het plantsoen van het zgn. 'Rondje'. De titel is 'Meisje met veulen'. Groenekan beschikt over het zittende meisje van Weddepohl; ook Hollandsche Rading heeft dus 'een meisje van Weddepohl'. Het jonge stel staat nu al ruim 60 jaar 'ongedeerd' in genoemd plantsoen. Het beeldhouwwerk werd in 2014 opgeknapt. De benen van het veulen vertoonden enkele scheuren en het beeld moest worden schoongemaakt door een Steenhouwerij. De reparaties werden zo goed mogelijk bijgekleurd; het beeld kreeg verder een anti-vochtbehandeling met een natuurproduct en ook de sokkel werd beter vochtwerend gemaakt.

Reuring
In 2014 veroorzaakte die tijdelijke afwezigheid van het beeld voor enige reuring in Hollandsche Rading want toentertijd belde een geschrokken inwoner de redactie over een mogelijke brute ontvreemding van dit parkbeeld, dat al sinds 1956 het 'Rondje' in Hollandsche Rading siert. Voor die reparatiewerkzaamheden werd het beeld toen eerst gedemonteerd en naar de werkplaats gebracht en na twee of drie weken teruggeplaatst. Navraag bij de gemeente De Bilt leert dat er nu al wordt gewerkt aan herstel van het beeld. De restaurateur heeft inmiddels vastgesteld dat binnen afzienbare tijd de schade volledig kan worden hersteld.