V.l.n.r. Boswachter Hans Hoogewerf en de Dorpsraadleden Boudewijn Rietveld, Trudy Siegerink en Marius van den Bosch.
V.l.n.r. Boswachter Hans Hoogewerf en de Dorpsraadleden Boudewijn Rietveld, Trudy Siegerink en Marius van den Bosch. Foto: Reyn Schuurman

Van Ruiterspoor naar ruiterpad

Algemeen Natuur & Milieu

door Henk van de Bunt    

Op 28 maart is tijdens de Dorpsraadvergadering Groenekan de actie van start gegaan om gelden in te zamelen ter verbetering van het ruiterpad Hooge Kampse Plas. De verwachting is dat een goed ruiterpad voorkomt dat ruiters op het fietspad gaan lopen en hun paarden daar uitwerpselen achterlaten. Dat stoort fietsers en wandelaars en is bovendien wettelijk verboden.

Het ruiterspoor langs de Hooge Kampse Plas tussen de Voordorpsedijk en de Groenekanseweg wordt veel gebruikt door recreanten, fietsers, wandelaars en ruiters. De ervaring leert dat het gezamenlijk gebruik nog weleens tot problemen en wederzijdse overlast leidt. Daarbij moet men denken aan paardenpoep en situaties waarin ruiters en fietsers/wandelaars gebruik maken van het fietspad. In een gelegenheidssamenwerking tussen Dorpsraad Groenekan, de Koninklijke Nederlandsche Hippische Sportbond, Stichting Het Utrechts Landschap, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Gemeente De Bilt en een aantal maneges is aan een oplossing gewerkt.

Actiepunten
Marius van den Bosch is voorzitter van de Groenekanse Dorpsraad. Hij vertelt: 'Er zijn drie actiepunten: 1. Er is een tweetal borden geplaatst om ruiters te vragen niet op het fietspad te rijden (iets wat overigens bij wet verboden is), 2. Aan maneges, stalhouders en particulieren wordt gevraagd te zorgen dat de ruiters dat ook echt gaan doen en 3. We zijn met elkaar gaan kijken, of we voldoende geld kunnen verzamelen om het ruiterspoor te verbeteren, zodat dit spoor in de berm een ruiterpad wordt en het altijd gebruikt kan worden. Ergernissen tussen ruiters, fietsers en wandelaars behoren dan tot het verleden'.

Spoor
Utrechts Landschap heeft aangeboden te kijken of het spoor, wat nu naast het fietspad ligt, kwalitatief verbeterd kan worden zodat het droger en bruikbaarder wordt. De kosten worden ingeschat op ongeveer 4.500 euro. Van den Bosch: 'Wij hopen de actie succesvol te kunnen afsluiten op 6 mei en ons plan te verwezenlijken. Vanuit Vitaal Platteland en van Dorpsgericht werken van de gemeente is er ook al een toezegging binnen maar we zijn er nog niet. Een goed initiatief vindt iedereen. Het moet toch lukken samen met alle ruiters die er gebruik maken van het pad langs de Hooge Kampse plas een mooi ruiterpad te maken.

Hopelijk sluiten er nog velen aan met een bijdrage en zijn het niet een paar, maar alle ruiters én stalhouders die voor anderen gaan mee betalen om dit pad te realiseren. Een van de vragen die ons bereikte is hoeveel wordt er verwacht bij te dragen. Geen verplichting maar wel een richting is eenmalig € 50 per ruiter en een veelvoud per stalhouder. Wie zou er niet over een beter pad langs de Hooge Kampse plas willen lopen met zijn paard? Bijdragen zijn te storten na e-mailoverleg via secretaris@dorpsraadgroenekan.nl

Op dit moment is er plm. 2800 euro aan toezeggingen binnen. Als de doelstelling niet behaald wordt zullen de bedragen worden teruggestort. Als de actie niet succesvol is zal het huidige ruiterspoor worden afgesloten en is men in overtreding, wanneer men als ruiter langs de Hooge Kampse Plas paardrijdt. Het gedogen houdt dan op en men zal worden aangesproken op mentaliteit'.