Logo vierklank.nl
Burgemeester Sjoerd Potters overhandigt de Chapeaupenning aan Gert Landman, met op de achtergrond een deel van het nieuwe logo van het Platform Respectvol Samenleven.
Burgemeester Sjoerd Potters overhandigt de Chapeaupenning aan Gert Landman, met op de achtergrond een deel van het nieuwe logo van het Platform Respectvol Samenleven.
Algemeen

Chapeau-penning voor Gert Landman

Burgemeester Sjoerd Potters reikte op woensdag 12 april 2017 een chapeau-penning uit aan Gert Landman tijdens de door het Platform Respectvol Samen Leven georganiseerde bijeenkomst Hallo Buur! over de zorgzame buurt in de Werkplaats Kindergemeenschap aan de Kees Boekelaan te Bilthoven.

door Henk van de Bunt

Burgemeester Potters 'Met de aanslagen die onlangs plaatsvonden is het des te belangrijker om elkaar beter te leren kennen, meer waardering te hebben voor andere bevolkingsgroepen en respectvol met elkaar om te gaan. Initiatieven als van het Platform Respectvol Samenleven zoals deze avond over dit mooie buurtinitiatief Hallo Buur! moeten aangemoedigd worden en de initiatiefnemers moeten wij koesteren'.

Bevlogen
Gert Landman is voorzitter van het dagelijks bestuur van het Platform Respectvol Samenleven, maar 'doet daarnaast nog wat meer'. Hij is na zijn studie op het conservatorium begonnen met werken in de bevlogen praktijk van ds. Schuman en de gereformeerde kerk in Westzaan. Daar leerde hij hoe de goede combinatie van tekst en muziek een meerwaarde heeft. Eenmaal begonnen als theoloog predikant bleef hij de muziek inbrengen en zette die gecombineerde kennis van muziek en theologie royaal in ten dienste van landelijke vragen.

Liedboek
In de periode 2008-2013 werkte een interkerkelijke redactie aan de totstandkoming van een nieuw Liedboek, dat in 2013 in gebruik genomen werd, ten dienste van acht kerkgenootschappen in Nederland en België. Vanaf 2005 tot 2015 is Gert Landman voorzitter van de Raad van Kerken De Bilt en omstreken geweest. In die tijd heeft hij de oecumenische contacten tussen Kerk en samenleving in de gemeenten De Bilt en Den Dolder helpen onderhouden en bevorderen. Hij stimuleerde ook het beleggen van oecumenische vieringen op de christelijke feestdagen. Ook interreligieuze contacten tussen de Raad van Kerken en de Moskeegemeenschap in De Bilt zijn gedurende enkele jaren gerealiseerd door het houden van Vredesbijeenkomsten in de St. Michaëlkerk op de 1e januari.

Hoogkruis
In 2011 werd de Stichting Bilts Hoogkruis opgericht met het doel om een beeld te vervaardigen en dat aan gemeente De Bilt te schenken voor het 900-jarig bestaan van de gemeente. Landman verrichtte hiervoor uitgebreid historisch onderzoek in binnen- en buitenland naar de Ierse roots van De Bilt. Hij is ook een belangrijk fondsenwerver geweest en enthousiasmeerde particulieren, bedrijven, fondsen en instellingen om financieel bij te dragen aan dit doel. Daardoor was het vooral de bijzondere verdienste van hem dat het Bilts Hoogkruis er is gekomen. Over de historische zoektocht en de totstandkoming van het Bilts Hoogkruis schreef Gert Landman een boek en nog steeds geeft hij belangstellenden uitleg over het ontstaan van het Bilts Hoogkruis.

Vieren
Al jaren is hij één van liturgie-adviseurs voor de Protestantse Kerk in Nederland en is Gert Landman voorzitter van de sectie Eredienst, later Taakgroep Vieren van de Raad van Kerken in Nederland. Deze groep zocht, in opdracht van de Raad, naar verbindend vieren: tussen kerken onderling, maar ook bijvoorbeeld naar viermateriaal voor 4 en 5 mei. De heer Landman's enthousiasme en brede kennis was daarin een grote stimulans.

Meer berichten