Logo vierklank.nl
Samen met voorzitter Gert Landman (r) telt Edwin Plug af bij de onthulling van het nieuwe logo.
Samen met voorzitter Gert Landman (r) telt Edwin Plug af bij de onthulling van het nieuwe logo.
Algemeen

Aan het werk voor een zorgzame buurt

Hallo Buur! Is een project in het kader van het themajaar 'De zorgzame buurt' van het Platform Respectvol Samenleven De Bilt. Woensdag 12 april was de eerste avond in de Theaterzaal van De Werkplaats in Bilthoven. Er waren ongeveer 80 belangstellenden.

door Henk van de Bunt

Het Biltse Platform Respectvol Samenleven wil in deze samenleving een klimaat scheppen waarin mensen onderling, maar ook bevolkingsgroepen dichter bij elkaar komen te staan, zodat ze elkaar beter leren kennen, meer waarderen en zich willen inzetten voor respectvol samenleven. Spreekstalmeester Edwin Plug nodigde de aanwezigen uit deel te nemen aan een onderzoekje: "Kent u uw buurman/buurvrouw naast of achter/voor u? Zullen we eens kijken of we een paar nieuwe vriendschappen kunnen gaan sluiten? Als ik jullie nou eens even een minuut geef voor een kleine speed date met een uw onbekende buurman/buurvrouw? Zullen we dat eens doen'? Er werd spontaan deelgenomen aan dat 'micro-momentje van geluk', zoals het door Maartensdijker Plug werd genoemd: 'Na afloop kan er nog even rustig doorgepraat worden hoor'.

Sponsors
De bijzondere avond en de campagne 'Hallo Buur'! zijn financieel mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van Stichting Mens en zijn Natuur, de Raad van Kerken De Bilt en de Rabobank Rijn en Heuvelrug. Daarnaast werk(t)en alle medewerkenden, incl. de mensen van de Werkplaats allemaal belangeloos mee.

De campagne 'Hallo Buur' is een van de activiteiten van het Platform Respectvol De Bilt. Elk jaar wordt er door het platform een thema gekozen van waaruit er activiteiten worden georganiseerd. Voor 2017 is het thema 'zorgzame wijken'. Annelies Kastein, Heleen André de la Porte en Annette Meeuws zijn lid van het Hallo Buurt- team: 'Het is een enthousiasmerings-campagne dus om samen iets met je buren te ondernemen, vanuit het idee dat cohesie en zorgzaamheid voortkomen uit contact. Groeten is daarvoor een eerste aanzet. Samen een kort gesprek voeren of iets met elkaar doen, al is het maar het aanbieden van een kop koffie als je elkaar buiten treft kan een mooi vervolg zijn'.

Logo
Omdat het platform dit jaar 10 jaar bestaat heeft het bestuur besloten dat het tijd werd voor cadeau. Na lang wikken en wegen is er voor gekozen voor een nieuw, fris, eigentijds en herkenbaar logo voor het platform. Samen met voorzitter Gert Landman presenteerde Edwin Plug het nieuwe logo. De ontwerper heeft bij dit nieuwe logo de volgende inspirerende tekst meegegeven: 'Het nieuwe logo van het Platform Respectvol samenleven De Bilt staat voor een veelkleurige samenleving. Deze wordt verwoord door de verschillende kleuren en de 7 figuurtjes. De figuurtjes zijn in basis gelijk maar door de verschillende grootte en kleuren ook weer onderscheidend van elkaar. De 7 figuurtjes symboliseren ook de 6 verschillende kernen die samen met de verbindende figuur (het platform of de gemeenschap) verbonden zijn. Samen vormen zij één platform het Platform Respectvol Samenleven De Bilt'.

Muskieten
Guus Geebel en Anneke Iseger vormen al jaren het duo de Persmuskieten. Na hun spetterende bijdrage was het tijd voor journalist, televisiemaker en theoloog Leo Fijen met zijn inleiding 'Beter een goede buur dan een verre vriend'. Edwin Plug adviseerde in het geval, dat men het eng of lastig vindt om de stap te zetten naar het aanhalen van de buurtcontacten daarvoor Burendag, (een initiatief van het Oranje Fonds) te 'gebruiken'. Dit jaar valt burendag op 23                                  september. Burendag is een laagdrempelig en door het Oranje Fonds goed ondersteunde mogelijk om in uw eigen buurt weer eens "Hallo Buur" tegen elkaar te kunnen zeggen. Joep van Deudekom voerde als quizmaster van de prikkelende quiz 'Hoe word ik een betere buur dan mijn buur' een humoristische interactie met het publiek. Joep van Deudekom is naast ex-gymleraar en ex-jurist cabaretier bij NUHR (met Peter Heerschop en Viggo Waas). Hij presenteerde o.a. het Discovery Channel programma How Do They Do It'.

Meer berichten