Logo vierklank.nl
Dat wil ik effe kwijt.....

De gemeente moet zich schamen

Als de politiek wil weten hoe de kloof tussen de politiek en de burger zo groot geworden is, moeten ze eens te rade gaan in de gemeente De Bilt. Daar heeft de gemeente origineel lak aan zijn burgers.

Enkele typische voorbeelden:

Al zowat twee jaar is de wijk moeilijk bereikbaar omdat de spoorweg afgesloten is vanwege de tunnelbouw. Als wijkbewoner kun je goed volgen hoe hard er aan de tunnel gewerkt wordt. Dat valt bar tegen.

De perikelen rond het Openbare Zwembad, daar kun je een komische tv-serie over maken.

Het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een zendmast voor T-mobile midden in een woonwijk op het speelterrein omgeven door woningen, is afgegeven zonder de direct betrokkenen te informeren.

Vraag niet of de gemeente komt snoeien, want wat er overblijft is een kale stam van twee meter hoog.

Ik was aanwezig bij de hoorzitting van de beroepscommissie die klachten van omwonenden in behandeling neemt m.b.t. de communicatiemast midden in de Leyen. Ik ben eerder weggelopen omdat ik niet als onwillig kind behandeld wil worden. De woordvoerder van de gemeente mevrouw Jansen, pareerde alle argumenten, krabbend aan haar hoofd, met antwoorden van het kaliber 'Wij hebben het niet gedaan en als dat wel zo is, konden we er niks aan doen.' Over alternatieve locaties: 'T-mobile had al onderzocht of de SSW een mast op haar gebouwen wilde. Die wilde dat niet. Dus er is geen andere locatie.'

Dan nog het nare argument dat de gemeente ons voorhield, dat wij als bewoners mensen die snel hulp nodig hebben, in de kou laten staan als de telecommunicatie zonder die mast maar gebrekkig is. Al bijna twee jaar lang hindert de tunnelbouw zonder tijdelijke overgang die snelle hulp enorm. Kom niet met zo'n chantage-achtig argument als je er zelf ook debet aan bent.

Een van de bezwarenmakers stelde: de gemeente zou er voor ons moeten zijn en niet voor een commerciële partij. Daar heeft ze 100% gelijk in.

Boze De Leyen-bewoner Will Jansen

Meer berichten