De nieuwe burgemeester Sjoerd Potters.
De nieuwe burgemeester Sjoerd Potters.

De Bilt heeft een nieuwe burgemeester

Algemeen Algemeen

door Guus Geebel

In een buitengewone raadsvergadering op 4 april werd Sjoerd Potters definitief burgemeester van De Bilt. Hij legde in de volle Mathildezaal ten overstaan van commissaris van de Koning Willibrord van Beek de ambtsbelofte af. Na afloop van de vergadering volgde een drukbezochte receptie.

Plaatsvervangend voorzitter van de raad Frans Poot opende de vergadering, waarna Thecla van der Torre, griffier van de gemeente De Bilt, het benoemingsbesluit voorlas. De commissaris van de Koning sprak vervolgens waarderende woorden tegen vertrekkend waarnemend burgemeester Bas Verkerk. 'Als de heer Gerritsen denkt dat het in Almelo mooier is, ontstaat opeens de vacature. Bas Verkerk heeft niet lang geaarzeld toen ik hem vroeg of hij waarnemend burgemeester van De Bilt wilde worden.' De commissaris is zeer onder de indruk over de wijze waarop hij dat heeft gedaan in een periode waarin het in De Bilt niet eenvoudig was.

Communicatief sterk
'Ik kwam Sjoerd Potters op 16 maart in De Haag tegen. Hij was de dag ervoor herkozen tot lid van de Tweede Kamer en het was ook de dag dat hij door de Kroon officieel werd benoemd tot burgemeester van De Bilt. 'Voor Sjoerd Potters was het geen lastige keuze. Hij kiest met hart en ziel voor De Bilt', aldus de commissaris van de Koning. 'Vandaag krijgt u een nieuwe benoemde burgemeester die bij De Bilt past. U vroeg om een burgemeester met bestuurlijke ervaring, en die krijgt u. Hij staat bekend als zeer benaderbaar en hij is communicatief sterk. Ik las ergens dat hij in de campagne voor de Tweede Kamer bij het debat tot meest duidelijke politicus was uitgeroepen.' Van Beek noemt De Bilt een prachtgemeente. 'Een mooie mix van wonen, werken en recreëren. Daarnaast vindt u een leuke bestuurlijke uitdaging en ik weet zeker dat u hier uw draai zult vinden vooral omdat u dichter bij uw partner Tony zult zijn.' Hij dankt de raad en de vertrouwenscommissie voor de inzet en de zorgvuldige wijze waarop de procedure is verlopen en neemt daarna de verklaring en belofte af waarmee de benoemingsprocedure is afgerond.

Promotor
Locoburgemeester Hans Mieras houdt namens het college een toespraak. Hij somt als een vurig promotor de kwaliteiten van de gemeente op en roemt vooral ook de diversiteit van de kernen. 'De gemeente is niet alleen fysiek een prachtige gemeente, maar heeft ook bijzondere inwoners.' Als wethouder prijst Mieras zich gelukkig zitting te hebben in een gemeentebestuur dat leiding mag geven aan heel betrokken en mondige inwoners met heel veel deskundigheid. 'In de gemeenteraad zie je de diversiteit van de bevolking van de gemeente terug.' Ook de hoogwaardige kenniseconomie en de life science-as passeren de revue. Sjoerd Potters krijgt van Hans Mieras de ambtketen die hijzelf 24 uur mocht dragen omgehangen, waarmee de installatie compleet is. Vervolgens houdt burgemeester Rob Metz van Soest namens de burgemeesterskring Utrecht een welkomsttoespraak. Frans Poot spreekt daarna als plaatsvervangend voorzitter van de raad de nieuwe burgemeester toe en overhandigt hem de voorzittershamer.

Installatierede
Sjoerd Potters houdt tenslotte zijn maidenspeech als burgemeester. 'Mijn belangrijkste principe om een goede burgemeester van De Bilt te kunnen zijn is dienend leiderschap, gebaseerd op vertrouwen.' Hij zegt dat hij een groot hart heeft voor het openbaar bestuur en graag het goede wil doen voor de samenleving. 'En thuis wil ik een goede partner, zoon en vriend zijn.' Hij vertelt over de ervaring die hij al heeft opgedaan als gemeentesecretaris, wethouder en Tweede Kamerlid. 'Ik bruis van energie en zal mezelf eerder moeten afremmen dan aanjagen.' Potters belooft dat hij zich de komende jaren met hart en ziel zal inzetten voor de inwoners van alle kernen van de gemeente en het algemeen belang. Hij zegt bewust gekozen te hebben voor De Bilt, niet alleen om de mooie ligging, maar ook om de positieve sfeer en de 'can do' mentaliteit. Potters noemt De Bilt een gemeente die een mooie afspiegeling van de Nederlandse samenleving is. 'Vanuit mijn eerdere ervaringen wil ik als burgemeester van De Bilt de komende jaren drie belangrijke waarden meenemen. Hoffelijkheid, hard op de inhoud, maar warm op de persoon, transparantie en toegankelijkheid.' De burgemeester zegt het volste vertrouwen te hebben in de samenwerking binnen het college en met de raad, maar vooral ook met de ambtelijke organisatie. Sjoerd Potters is inmiddels inwoner van de gemeente en zegt heel benaderbaar te zijn. Hij sluit zijn speech af met het noemen van de naam van zijn vader Kees Potters. Die kwam afgelopen Tweede Kerstdag door een noodlottig ongeval om het leven. 'Ik weet dat je nu trots op me zou zijn.'    

Ook oud-burgemeesters woonden de plechtigheid bij.
De nieuwe burgemeester met partner en familie.
Onder toeziend oog van commissaris van de Koning Willibrord van Beek tekent Sjoerd Potters de aanstellingsakte.
Felicitaties van de commissaris van de Koning.
Het omhangen van de ambtsketen maakt de installatie compleet.
!