Logo vierklank.nl
Wethouder Ebbe Rost van Tonningen: ‘Dus dit college nodigt iedereen uit: doe mee en doe het samen!’
Wethouder Ebbe Rost van Tonningen: ‘Dus dit college nodigt iedereen uit: doe mee en doe het samen!’ (Foto: HLP Images)
Algemeen

Gemeente stimuleert deelname samenleving

Unaniem was de gemeenteraad afgelopen donderdag bij het vaststellen van het nieuwe gemeentelijke armoedebeleid. Het beleid maakt het mogelijk om samen met organisaties een breed pakket aan voorzieningen te ontwikkelen. Dit pakket stimuleert mensen met een smalle beurs om actief deel te nemen aan de samenleving.

Het college vindt het belangrijk dat iedereen volwaardig moet kunnen deelnemen aan de maatschappij. Een smalle beurs mag daarvoor geen belemmering zijn. Het nieuwe beleid maakt het hen financieel mogelijk om bijvoorbeeld de Nederlandse taal beter te leren spreken en schrijven, het zwemdiploma A te halen of de kinderen te laten sporten. Om het geld zo doelmatig en doeltreffend mogelijk in te zetten, stimuleert de gemeente samenwerking tussen de organisaties, die de voorzieningen aanbieden.

Samenwerking
Verantwoordelijk wethouder Ebbe Rost van Tonningen is zeer verheugd met het eensluidende raadsbesluit: 'Dit is een prachtig resultaat van samenwerking en het is fantastisch dat het gelukt is. Met dit stevige fundament kunnen we nu echt doorpakken en laten zien dat iedere inwoner van de gemeente De Bilt erbij hoort en er toe doet. Samen met aanbiedende organisaties gaan we de komende tijd een gevarieerd pakket ontwikkelen en ervoor zorgen dat mensen weten waar ze terecht kunnen en hoe ze het kunnen regelen'.

Meer berichten