Logo vierklank.nl
Algemeen

Beelden Jits blijven misschien

De kans is groot dat de beeldentuin van Jits Bakker behouden blijft voor De Bilt. De gemeente en de Provincie slaan de handen ineen en trekken ook samen de portemonnee om de kunstwerken te behouden. Maandag 27 maart besprak de commissie BEM van Provinciale Staten een voorstel van GroenLinks-gedeputeerde Mariëtte Pennarts om mee te betalen aan het behoud en de beveiliging. Ook wil ze het bedrijfsleven erbij betrekken.

De conclusie van de Statencommissievergadering was dat de gedeputeerde verder kan met haar voorstel voor het behoud van de beelden in De Bilt. Wel werd nog wat meer duidelijkheid gevraagd over de lokale inbedding en de financiële bijdrage van de kant van de gemeente. De gemeente zal ook het voortouw moeten nemen bij de vorming van bijvoorbeeld een lokale stichting die de PR en de educatie ter hand gaat nemen. Daar zullen ook de erven van Jits Bakker goed bij betrokken moeten worden.

De provincie Utrecht kreeg de beelden in 2009 van Jits Bakker; ze staan op landgoed Beerschoten. Vanwege de herontwikkeling van het landgoed door het Utrechts Landschap moet worden bekeken of de beelden kunnen blijven of dat ze moeten verhuizen. De Gelderse gemeente Renkum toonde al belangstelling om de beelden over te nemen. De mededeling, dat de beelden mogelijk weg zouden moeten leverde al snel veel commotie op. Er werden 2500 protesthandtekeningen opgehaald.

Meer berichten