Logo vierklank.nl
De duim van spreekstalmeester Anne Doedens gaat terecht omhoog voor de Groenhorst-jongeren en hun begeleidster Monique Neppelenbroek.
De duim van spreekstalmeester Anne Doedens gaat terecht omhoog voor de Groenhorst-jongeren en hun begeleidster Monique Neppelenbroek. (Foto: HvdB)
Historie

Van Zodde tot Pleisterplaats

Zaterdag 25 maart werd in de Mathildezaal van gemeentehuis Jagtlust het startsein gegeven van de lustrumactiviteiten van de beide historische verenigingen, die de gemeente De Bilt rijk is. De Historische Vereniging Maartensdijk (HVNM) bestaat 30 jaar en de Historische Kring D' Oude School (HK) viert haar vijfde lustrum.

door Henk van de Bunt

Op de jubileumwebsite www.vanzoddetotpleisterplaats.nl stellen de jubilarissen de vraag: 'Vergrijzen we en hebben oudere mensen belangstelling voor de lokale geschiedenis? Hebben we behoefte aan zingeving en halen we die uit de historie van onze directe omgeving? We weten het nog niet, maar de toenemende belangstelling voor de geschiedenis van de plek waar we wonen heeft er onder andere toe bijgedragen dat de historische verenigingen van De Bilt en Maartensdijk de handen in elkaar geslagen hebben om hun beider jubileum in 2017 groots te vieren onder de titel 'Van Zodde tot Pleisterplaats'. Een titel waarmee we willen aangeven dat we in dit jubileumjaar de historie van ons bijzondere woongebied graag onder uw aandacht brengen'.

Ouderen
Tijdens de bijeenkomst werd de Canon van Maartensdijk en De Bilt in aansluiting op de landelijke Canon van de geschiedenis, gepresenteerd en aangeboden aan de gemeente in de persoon van de wethouder van cultuur Hans Mieras. Gespreksleider en historicus Anne Doedens informeerde uitgebreid over het Digitaal Museum De Bilt. Leerlingen van het Groenhorst College uit Maartensdijk vertoonden een korte film die zij o.l.v. hun docenten maakten over het ontstaan van Oostbroek. Enkele oud- burgemeesters namen samen met burgemeester Verkerk plaats in een forum waarin zij in gesprek gingen over culturele historische wetenswaardigheden uit de periode, dat zij de gemeente dienden als burgervader.

Jongeren
Voorzitter Paul Meuwese verwelkomde speciaal alle 'jonge dames en jonge heren' en noemde het heel speciaal, dat zij op deze openingsbijeenkomst waren. Hij doelde daarbij op de jongeren van het Groenhorst College, die bijdroegen aan een mooie film. Meuwese deed dit als voorzitter van de jubileumcommissie van de HVM (Maartensdijk) en de HK (De Bilt). Zowel Meuwese al spreekstalmeester Anne Doedens complimenteerden de groep jongeren: 'Mooi, de manier om jonge mensen met moderne middelen de liefde voor het verleden bij te brengen'. Achttien leerlingen van het Groenhorst College in Maartensdijk vervaardigden een film over de geschiedenis van het Bilts Hoogkruis. Vragen als: wat is dat Bilts Hoogkruis eigenlijk en wat is de geschiedenis hiervan kwamen aan de orde tijdens een masterclass, gegeven door Gert Landman van Stichting Bilts Hoogkruis. Begeleidster Monique Neppelenbroek: 'Wij moesten wel achttien leerlingen zover krijgen om mee te doen. Zonder ook maar enige ervaring in editen, regisseren en schrijven van het script gingen allen enthousiast aan de slag, met een mooie film als resultaat'.

Activiteiten
Meuwese vervolgde: 'Vandaag vindt de aftrap van de activiteiten plaats; activiteiten door het hele jaar heen. Het voert nu te ver alle projecten te gaan benoemen. Toch breng ik nu even onder uw aandacht de tentoonstellingen in elke kern, een project voor basisscholen, de viering van honderd jaar de naam Bilthoven. Daar komt ook een boek over uit. Houdt de berichten in de plaatselijke kranten in de gaten. Onze volgende activiteit na vandaag start op 22 april op Landgoed Eyckestein. Dan is er een app beschikbaar waarmee men al fietsend langs prachtige plekken in deze gemeente komt. Deze zal ook op papier beschikbaar zijn. Behalve via krantenberichten en nieuwsbrieven wordt men ook geïnformeerd op de website www.vanzoddetotpleisterplaats.nl. De zodde, het trilveen in Westbroek tot de herbergen vanouds in pleisterplaats De Bilt'.

Genieten
Gespreksleider Anne Doedens genoot met alle aanwezigen van de sessie met de vier (oud-) burgemeesters: 'Ik stelde ze de vraag waar ze met Amerikanen naar toe wilden als ze die moesten rondleiden in de gemeente en wat ze - zonder hem gezien te hebben - in de verschillende canons wilden zien. Oud burgemeester Fons Panis (1973 - 1987) sprak over het Noorderpark en het nieuwbouwwijkje in Westbroek (onder zijn bewind onder architectuur gebouwd) en de kerk, toren en schilderingen van Westbroek. Panis stond trouwens aan de wieg van de HVM. Verkerk wilde een relatie met de Vanderbilts, voor steun, waarbij Ellen Drees (van de HK) wist op te merken, dat men in het verleden ooit contact legde, maar dat opnieuw proberen kan geen kwaad kon. Alexander Tchernoff (1991 - 2007) noemde het bunkercomplex uit WO II en Peter Diepenhorst (1987-2001) benadrukte het belang van de Stichtse Lustwarande; de buitens'. De sfeer was uitstekend en het gezamenlijk optreden van de (oud-)burgemeesters werd door velen voor herhaling vatbaar genoemd.

Canon
Jaap Akkerman (HK) legde uit dat de canons waren gemodelleerd naar het landelijke voorbeeld. Akkerman (de technische realisator) liet wethouder Hans Mieras de knop indrukken van de sites, waarop de canons staan. Mieras benadrukte het belang van de canon en andere projecten, zoals het Digitale Museum voor de gemeente: 'Om de toekomst vorm te geven, dien je het verleden te kennen' en wees op de 'waan van de dag' , het ongeduld en het ondernemerschap van deze tijd. Mieras noemde het Sanatorium Berg en Bosch versus het begin van de Biltse Life-science as als voorbeeld van een 'gemeentelijke paradox'. Liesbeth Dumee (HVM) en Lies Haan (HK) werden niet alleen genoemd maar ook terecht geroemd. Dumee vertelde hoe ze de Maartensdijkse canon had aangepakt en ook van een eigen plaats had verzekerd. Op www.regiocanons.nl zijn zowel De Bilt als Maartensdijk vertegenwoordigd.

Museum
Ook oud-burgemeester Alexander Tchernoff benadrukte opnieuw met betrekking tot de Stichting Digitaal Museum De Bilt de oproep zich te melden: 'Mensen met kennis en interesse worden verzocht zich met vermelding van hun mogelijke inbreng te melden via annedoedens@ziggo.nl of atchernoff@gmail.com'.

Meer berichten