Logo vierklank.nl
Algemeen

Woonlasten De Bilt per saldo gelijk gebleven

De gemeente De Bilt heeft de riool- en afvalstoffenheffing drastisch verlaagd. Dit is het gevolg van een verlaging van de interne rekenrente, die de gemeente hanteert. De inkomsten die de gemeente door deze boekhoudkundige wijziging misloopt, zijn gecompenseerd door een verhoging van de onroerendezaakbelasting, zodat per saldo de woonlasten ongeveer gelijk blijven, rekening houdend met de prijsindexcompensatie.

De riool- en afvalstoffenheffing is een gemeentelijke belasting, die kostendekkend moet zijn. Nu er in de boekhouding gerekend wordt met een interne rente van 4% in plaats van 5,25% dalen de kapitaallasten en hoeven inwoners en bedrijven ook minder te betalen. Om de begroting op orde te houden heeft de gemeente De Bilt de OZB verhoogd met 10,41%.

Per saldo zijn de woonlasten voor huiseigenaren nagenoeg gelijk gebleven. In 2017 bedraagt de totale lastendruk voor een gezin bedraagt 1.012 euro tegen 1.005 euro vorig jaar. Een alleenstaande huiseigenaar betaalt dit jaar per saldo negen euro meer dan in 2016.

De gemeente De Bilt hecht eraan deze context mee te geven aan de publicatie van de OZB-cijfers door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hierin voert de gemeente De Bilt in de provincie Utrecht de ranglijst aan van grootste OZB-stijgers.

Meer berichten