Kunst en Religie

Algemeen Kunst & Cultuur

Op maandag 3 april verzorgt Paul Bröker een lezing over 'Maria in de beeldende kunst' n.a.v. de gelijknamige tentoonstelling in Museum Catharijneconvent.

Omdat in de Bijbel weinig over Maria wordt verteld, is er in de eerste eeuwen geen bijzondere Mariaverering. De concilies van Efese en Lateranen gaven Maria de titel 'Moeder Gods' en legden haar maagdelijkheid in een dogma vast. Zo ontstond een grote Mariaverering. Apocriefe geschriften en legenden vulden haar levensverhaal aan vanaf haar conceptie tot haar doodsbed en hemelvaart. Maria is van alle heiligen het meeste afgebeeld: De talloze aanroepingen tot bemiddeling creëerden symbolische wijzen van Maria-afbeeldingen.

De lezing is op maandag 3 april 2017 in de Bechsteinzaal van de Schutsmantel, Gregoriuslaan 35 in Bilthoven om 20.00 uur. Info: Werkgroep Kunst en Religie: gnjvannieuwstadt@hetnet.nl. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de zaal.

!