Logo vierklank.nl
Sport

Salvo bezoekt basisscholen voor volleybaltrainingen

Jaarlijks verzorgt volleybalvereniging Salvo'67 de Maartensdijkse basisscholen om binnen de reguliere bewegingslessen op kinderen gerichte volleybaltrainingen te geven. Dit jaar worden er twee lessen gegeven en vindt er een toernooi plaats in De Vierstee. De lessen zijn dit jaar bestemd voor de groepen vijf tot en met acht.

Vanwege het 50 jarig jubileumjaar van Salvo wordt dit jaar iets extra's voor de scholieren gedaan. In plaats van een volleybaltraining voor alle groepen richt Salvo zich dit jaar op de groepen vijf tot en met acht met een speciaal programma. In de periode 27 maart tot 8 april worden twee trainingen verzorgd. Op woensdag 12 april mogen de leerlingen het geleerde in de praktijk brengen in een scholentoernooi dat in De Vierstee wordt gehouden. De trainingen worden gegeven door Elroy Bezemer; een oud topspeler die veel met jeugd werkt en aan Salvo is verbonden als trainersbegeleider en-opleider.

Er nemen vier basisscholen deel aan het traject. De School met de Bijbel, de Kievitschool, en de Maarten Luther Kingschool. De Bosbergschool uit Hollandse Rading neemt deel met de groepen zeven en acht.

Tweetallen
Om zo veel mogelijk balcontacten te maken zijn de oefenvormen voor de kinderen gericht op het spelen met tweetallen. Dit wordt doorgezet op het toernooi waar ook met tweetallen tegen elkaar zal worden gespeeld. De kinderen kunnen met een klasgenootje of vriendje of vriendinnetje deelnemen aan het scholentoernooi .

Meer berichten