Dorpsraad wil ruiterpad

Algemeen Natuur & Milieu

Dorpsraad Groenekan wil zich samen met de Koninklijke Nederlandsche Hippische Sportbond, Stichting Het Utrechts Landschap, Recreatieschap Stichtse Groenlanden, Gemeente De Bilt en stalhouders en gebruikers hard maken voor een goed begaanbaar ruiterpad langs de Hooge Kampse Plas.

Het pad tussen de Voordorpsedijk en de Groenekanseweg wordt veel gebruikt door recreanten, fietsers, wandelaars en ruiters. Naast het fietspad is inmiddels een soort ruiterspoor ontstaan. Momenteel wordt bekeken of dit spoor in de berm een ruiterpad kan worden. Er hoeft dan nooit meer gebruik gemaakt te worden van het fietspad. Ergernissen tussen ruiters, fietsers en wandelaars behoren dan tot het verleden. Utrechts Landschap heeft aangeboden te kijken of het spoor, wat nu naast het fietspad ligt, kwalitatief verbeterd kan worden. Vanuit de gedachte dat vele kleine beetjes helpen worden belanghebbenden gevraagd een financiële bijdrage te leveren.  Meer hierover tijdens de bijeenkomst van de dorpsraad Groenekan op 27 maart om 20.00 uur in de Groene Daan en op www.dorpsraadgroenekan.nl