Onder toeziend oog van gemeenteraadslid Christiaan van Nispen tot Sevenaer overhandigt Herman Kramer de handtekeningen aan gedeputeerde Jacqueline Verbeek.
Onder toeziend oog van gemeenteraadslid Christiaan van Nispen tot Sevenaer overhandigt Herman Kramer de handtekeningen aan gedeputeerde Jacqueline Verbeek.

Welwillend oor gedeputeerde voor busverbinding

Algemeen Zakelijk

door Guus Geebel

In het Utrechtse provinciehuis nam gedeputeerde Jacqueline Verbeek op 15 maart 789 handtekeningen in ontvangst. Herman Kramer startte de handtekeningenactie nadat hij in het Vervoerplan 2017 las dat lijn 78 op zondag en 's avonds niet meer door de Leijen en Centrum 2 gaat rijden. 

De gedeputeerde vertelt dat de vervoerder ieder jaar een vervoerplan opstelt waarvoor de provincie de uitgangspunten vaststelt. Daarbij wordt ook gekeken naar de reizigersaantallen. 'De provincie Utrecht vindt het van belang dat het voorzieningenniveau op peil blijft. De vraag is of openbaar vervoer het enige is dat we hebben, of dat we meer naar maatwerkoplossingen moeten kijken. We zien dat er weinig gebruik gemaakt wordt van deze lijn, maar voor degene die er gebruik van maakt heeft het een belangrijke vervoerswaarde om ergens te komen.'

Toelichten
Jacqueline Verbeek waardeert de inzet die gedaan is om de handtekeningen te verzamelen.

'We zijn nu in een fase waarin we alles aan het afwegen zijn. Daar is de zienswijzeprocedure voor bedoeld.' Zij neemt de handtekeningen graag in ontvangst en spreekt met de indiener af  dat voordat een besluit over het vervoerplan wordt genomen ze graag een keer naar De Bilt komt om een eventuele keuze toe te lichten. 'We hebben nog niets in beton gegoten, het is een denkrichting, daarom halen we reacties op en dit zijn er heel veel.'

Andere mogelijkheden
'We denken bij openbaar vervoer nu heel erg aan trein, tram of bus, maar je zou eigenlijk de vervoersvraag centraal willen stellen. Naast openbaar vervoer heb je in bepaalde gebieden de belbus rijden, maar dat is wat anders dan de buurtbus die Syntus aanbiedt. Daarnaast heb je de regiotaxi. We kijken of we als provincie onze aanvullende rol bij deze vervoersmogelijkheden nog beter kunnen uitvoeren. We willen dat het openbaar vervoer betaalbaar blijft, maar willen ook het voorzieningenniveau op peil kunnen houden. Voor de sociale component is vervoer heel belangrijk.'