Tijdens de pauze is er een informeel samenzijn tussen politiek en publiek.
Tijdens de pauze is er een informeel samenzijn tussen politiek en publiek.

Succesvolle debatavond Westbroek

Algemeen Politiek

door Walter Eijndhoven

Aan de vooravond van de landelijke verkiezingen op 15 maart, vond woensdag 15 februari een debatavond in Westbroek plaats. Vertegenwoordigers van zeven landelijke partijen durfden het aan om het strijdtoneel te betreden met zzp'ers, ondernemers en anderen uit Westbroek en omgeving, die hen het vuur aan de schenen legden.

Het klinkt allemaal dreigender dan de avond eigenlijk was. Een zwaar debat was dan ook zeker niet de insteek van deze toch vooral informatieve avond. De goed gevulde zaal was wel erg benieuwd naar wat de politici hen te vertellen hadden. Het debat werd geleid door Westbroekers Peter van Dijk en Bas van Atteveldt. Ondanks dat de sprekers maar vijf minuten spreektijd kregen, liep het debat toch nog wel een half uur uit. Maar ja, dat heb je nu eenmaal met politici.


Mobiel
Nog voor het begin van het debat werd, via de mobiel, bepaald op welke partij men waarschijnlijk stemt. De meeste stemmen gingen naar de SGP met 30%, als tweede de VVD met 19% en op de derde plaats eindigde D'66 met 16% van de stemmen. Daarna ging het los. Ieder kamerlid kreeg maximaal twee minuten de tijd om zichzelf voor te stellen aan het publiek en te vertellen waar hij voor gaat binnen de partij. Dit varieerde van 'scherp op de cijfers' (GrL), 'opkomen voor het leven' (SGP), 'inzetten van talenten in Nederland' (CDA), 'kind verdient goede zorg' (PvdA) tot 'hardmaken voor energie' (D'66), 'ruimte voor mens en schepping' (CU) en 'kansen voor iedereen' (VVD). Wat verder opviel was dat iedereen voor een plaats in de Tweede Kamer ging en natuurlijk hoopte dat zijn partij de grootste zou worden.


Wet DBA
Het eerste onderwerp in het debat was de rol van Den Haag in ons leven. De VVD sprak over een zo klein mogelijke overheid en dat deze effectief moest opereren. De andere partijen gooiden het echter direct over een andere boeg en begonnen met elkaar te sparren over de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties). 'De komst van deze wet zorgde ervoor dat de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) per 1 mei 2016 is komen te vervallen', legt Bas van Atteveldt uit aan de toehoorders. Hij vervolgt: 'De arbeidsrelatie tussen ondernemer/opdrachtgever en werknemer is soms niet geheel duidelijk en de belastingdienst legt een flinke boete op als er een arbeidsrelatie bestaat tussen een ondernemer en een 'schijnzelfstandige'. Hierdoor lopen veel zzp'ers opdrachten mis van hun opdrachtgevers'. De diverse partijen wilden graag hun zegje doen over werk en arbeidsrelaties. De VVD vindt vaste arbeidscontracten te vast en wil deze problemen graag oplossen. Ook de SGP wil deze problemen graag oplossen. De PvdA ziet liever dat vast werk iets flexibeler wordt en dat flexibel werk iets vaster wordt. De partijen buitelen over elkaar op het podium in het Dorpshuis. Het CDA kiest voor een contract van drie of vijf jaar, waar D'66 weer liever ziet dat iedereen een vaste baan krijgt aangeboden. Wel moet het ontslagrecht op de schop. Sneller aannemen, maar ook eerder kunnen ontslaan. Vanwege alle moeilijkheden met de wet DBA is deze overgeheveld naar het volgende kabinet.


Duurzaam ondernemen
Een volgend probleem voor de partijen was Duurzaam Ondernemen. Alle aanwezige partijen willen zich hier graag voor inzetten. Mogelijke oplossingen die langskwamen: eerlijker delen (GL) aarde behouden voor volgende generaties (GL), vergroening van energie D'66), duurzame innovatie (D'66), klimaatverandering (D'66) en een eerlijker prijs voor boeren (CDA). Helaas heeft de overheid niet veel geld over voor adequate oplossingen, aldus GroenLinks. De ChristenUnie pleit voor een ministerie van voedsel. De VVD kon haar zegje niet doen over dit onderwerp (spreektijd was voorbij).


Memobriefjes
Tijdens de pauze konden belangstellenden, middels memobriefjes, vragen stellen aan de vertegenwoordigers van de partijen. Uit alle vragen en antwoorden bleek: naast goed onderwijs moeten leraren meer salaris krijgen, meer zeggenschap in de klas en meer geld naar onderwijs (PvdA), strenger selecteren aan de deur van de school, dus goede leraren voor de klas (en dus minder lerarenuitval) (CDA). Een hottopic was de zorg: wat doen wij daaraan? De VVD vindt de zorg voor ouderen belangrijk. Ook het CDA wil dat meer geld naar de zorg gaat en hierin flink investeren (investering: 600 miljoen euro). D'66 wil meer doen voor de chronisch zieken en de PvdA maakt zich zorgen dat vooral de lagere inkomensgroepen niet meer een bezoek brengt aan de huis- c.q. tandarts, om kosten te mijden.


Waar staat de partij voor
Na al deze onderwerpen kregen de politici nog één minuut de tijd om te vertellen waar hun partij voor staat. VVD: na de crisis is de broekriem stevig aangehaald, maar nu is het tijd om meer te spenderen. Het CDA wil een samenleving waarbij men meer naar elkaar omziet. De ChristenUnie wil zich vooral inzetten voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB), gelijke kansen binnen het onderwijs en vrijheid van godsdienst. Ook voor de SGP zijn de ondernemers erg belangrijk. GroenLinks wil vooral een land waar het goed leven is, ook voor volgende generaties. D'66 is bezorgd over de klimaatverandering en de robotisering, wat veel banen zal kosten. Daarom wil zij vooral veel investeren in werk, onderwijs en klimaat. En, last but not least de PvdA: ga vooral stemmen op 15 maart! Kortom: er valt veel te kiezen!

Aan het eind van de avond werd, na alle informatie van de partijen, nogmaals het aantal stemmen geteld: SGP (van 30% naar 28%), VVD (van 19% naar 20%) en D'66 (van 16% naar 17%).

Bezoekers schrijven hun stelling op een post-it en leveren daarmee een bijdrage aan het verkiezingsdebat.
Afbeelding