Logo vierklank.nl
Ouderen

Nog voor de zomer bridge leren

Bridgeclub Open Kaart verzorgt een lessenreeks van 12 avonden voor beginners te starten op dinsdagavond 28 februari om 19.30 uur in het H.F .Wittecentrum, Henri Dinantplein 4 in De Bilt. De lesmethode is gebaseerd op al doende leren. Dus kaarten op tafel en aan de slag Omdat de club (zelf) op donderdagavond speelt zal er na een aantal lessen zo snel mogelijk worden overgeschakeld naar de donderdagavond. Daar leert men in de praktijk verder hoe zo'n clubavond eruit ziet  Ook indien men 'alleen' is en geen (bridge-)partner heeft kan men zich aanmelden bij w.j.poorterman@xs4all. Informatie kan verkregen worden bij Winnie Poorterman, tel. 030 2521931 of bij José Bevers, tel. 06 51369314. De eerste les is een proefavond.

Meer berichten