Logo vierklank.nl
Op deze speelplaats aan het Zonneplein in Bilthoven, achter het Kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente (Planetenbaan 635) zullen 8 tijdelijke woningen verrijzen.
Op deze speelplaats aan het Zonneplein in Bilthoven, achter het Kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente (Planetenbaan 635) zullen 8 tijdelijke woningen verrijzen.
Algemeen

Heroverweging bij tijdelijke sociale huurwoningen

Het College van Burgemeester en Wethouders van De Bilt heeft op 17 januari 2017 opnieuw gesproken over het plaatsen van tijdelijke woningen. Het nieuwe voornemen is dat er 44 tijdelijke woningen op 5 verschillende locaties in de gemeente komen en maximaal 10 jaar blijven staan. De beoogde locaties aan de Charles Weddepohllaan in Hollandsche Rading (2 woningen) en aan de Sint Laurensweg in De Bilt (4 woningen) zijn niet meer opgenomen.

door Henk van de Bunt

Op 1 december 2016 nam het college een voorgenomen besluit tot het aanwijzen van 7 locaties voor 50 tijdelijke woningen. Hierop zijn bijna 200 reacties binnengekomen en daarnaast hebben omwonenden en belangenorganisaties gereageerd.

Impact
De gemeente is zich ervan bewust, dat een wijziging in de directe woonomgeving impact heeft op inwoners en nabij gelegen organisaties. Dat inwoners en belangenorganisaties bezorgd of afwijzend hebben gereageerd op het voornemen van het realiseren van tijdelijke woningen in hun omgeving, is begrijpelijk en invoelbaar. De gemeente is blij met de grote inbreng van ideeën en alternatieven en de respectvolle wijze waarop met elkaar in gesprek is gegaan.

Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft tijdens haar vergadering van 22 december wensen en bedenkingen kunnen uiten op het voornemen van het College. Het college heeft het nieuwe voorgenomen besluit genomen mede op basis van de ontvangen reacties van omwonenden, belangenorganisaties en van de gemeenteraad. Ook wordt op grond van deze reacties de definitieve besluitvorming uitgesteld tot na de raadsvergadering van 23 februari 2017.

Locaties
Het college heeft in haar heroverweging de locaties Charles Weddepohllaan in Hollandsche Rading (2 woningen) en de Sint Laurensweg in De Bilt (4 woningen) laten afvallen, vanwege knelpunten door de beperkte ruimte. Er zijn door omwonenden en belangenorganisaties veel alternatieve locaties voorgesteld. Na onderzoek door de gemeente is hier geen nieuwe locatie uitgekomen. De 44 woningen komen op de volgende 5 voorgenomen locaties: Voormalige bibliotheek aan de Alfred Nobellaan, De Bilt (12), Berlagelaan, Bilthoven (12), Biltsche Meertje, Bilthoven (6), Burgemeester Fabiuspark, Bilthoven (6) en Zonneplein, Bilthoven (8 woningen)

Bestuurlijke besluitvorming
Op dinsdag 24 januari stond een extra vergadering van de raadscommissie gepland over dit onderwerp. De definitieve besluitvorming van het college vindt niet eerder plaats dan na de raadsvergadering van 23 februari 2017. De gemeenteraad heeft tot dan de gelegenheid om haar wensen en bedenkingen te uiten op het resultaat van de heroverweging van het college. De agenda's en bijbehorende stukken zijn te vinden op www.raadsinformatie.debilt.nl.

Meer berichten