Logo vierklank.nl
Natuur & Milieu

Doorkijkje

Een doorkijkje naar het woonhuis (Sandwijck) van baron C.W.T. van Boetzelaer in het Van Boetzelaerpark. Hij gaf in 1930 de familie Copijn uit Groenekan de opdracht tot het aanleggen van dit park, als werkverschaffingsproject voor werklozen uit onze gemeente. Later is het park aan de gemeente geschonken. (foto Frans Poot)

Meer berichten