Logo vierklank.nl
Zakelijk

Nieuwe basisschooldirecteuren

Twee van de huidige basisschooldirecteuren van scholen, behorend bij Delta, hebben afscheid genomen en zijn inmiddels opgevolgd: Guusta van Wijk was vanaf 1985 directeur van de Michaëlschool in De Bilt en is m.i.v. 1 januari 2017 met deeltijdpensioen gegaan. Zij zal daarna nog ongeveer twee dagen per week besteden aan bovenschoolse taken t.b.v. stichting Delta. Op de Michaëlschool zal Henriëtte van Amerongen de nieuwe directeur worden.

Corry de Rooij heeft de afgelopen 15 jaren leiding gegeven aan Patioschool De Kleine Prins in De Bilt en is per 1 januari 2017 met pensioen gegaan om zich o.a. te kunnen gaan storten op haar carrière als kunstschilder. Zij wordt opgevolgd door Aram Tonus.

(Martin van Veelen)

Meer berichten