Logo vierklank.nl
Erik van Esterik noemt vooruitkijken nu het belangrijkste.
Erik van Esterik noemt vooruitkijken nu het belangrijkste.
Politiek

Interpellatie herinvoering huishoudelijke hulp

Tijdens de raadsvergadering van 22 december maakte Erik van Esterik (PvdA) gebruik van het recht van interpellatie om het college te bevragen over de herinvoering van eenvoudige huishoudelijke hulp (HH1). Met een interpellatie kan een raadslid in de raadsvergadering het college vragen stellen over onderwerpen die niet op de agenda staan.

door Guus Geebel

Het onderwerp is de afgelopen twee jaar een terugkerend onderwerp geweest in commissie- en raadsvergaderingen. Van Esterik wil dat het college gelet op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep erkent dat er iets is misgegaan. Daarna kan voor hem het dossier gesloten worden. Verder zegt hij te hechten aan een stevige evaluatie en een manier van vooruitkijken waarbij college en raad samen optrekken. Van Esterik ziet het als de afsluiting van een debat waarin de PvdA de afgelopen tweeënhalf jaar heeft aangedrongen op andere keuzes.

Dolf Smolenaers (D66) schetst de gang rond de Wmo. Hij komt nu tot de conclusie dat de gemeenten in Nederland een uitvoeringsorgaan geworden zijn die dezelfde hulp voor veertig procent minder geld moeten bieden. 'Voor huishoudelijke hulp leidt dat nu tot gigantische tekorten. In De Bilt betekent het een jaarlijks structureel tekort van zes ton. De Wmo zou een kanteling moeten betekenen van recht hebben op, naar eigen kracht. We dragen nu we weer een stukje ideaal ten grave en daar worden wij moedeloos van.' Anne de Boer (GroenLinks) wil weten wat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep betekent.

Kennis van toen
Connie Brouwer (Beter De Bilt): 'Laten we de boel afsluiten en voor goede zorg gaan.' Cees Beringen (CDA) houdt een betoog waarbij hij ingaat op de problemen bij de invoering van de Wmo. Han IJssennagger (Bilts Belang) sluit zich aan bij het betoog van Cees Beringen. Wethouder Brommersma stelt dat het college staat voor kwalitatief goede zorg voor de meest kwetsbaren en voor faire salarissen voor de mensen die de zorg uitvoeren. Zij vindt niet dat het college een foute inschatting gemaakt heeft. 'Met de kennis van toen hebben we de goede beslissing genomen voor de meest kwetsbaren.' Ze is niet blij met de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep omdat daarmee het beleid niet meer overeind gehouden kan blijven. Zij gaat dus geen excuus aanbieden. Brommersma sluit zich aan bij de oproep het dossier te sluiten. Anne de Boer constateert dan het interpellatiedebat niet heeft geleid tot consequenties.

Meer berichten