Logo vierklank.nl
Jeugd

Nijepoort nog steeds gezond

De Groenekanse Basisschool De Nijepoort is blij met de verlenging van het Vignet Gezonde School. Hiermee wil de school aan haar leerlingen en ouders laten zien dat zij de gezondheid van leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vindt. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. De school ontving het Vignet Gezonde School vanwege het behalen van het 'themacertificaat sociaal-emotionele ontwikkeling'. Het thema sociaal-emotionele ontwikkeling gaat over de psychosociale gezondheid van kinderen. Een belangrijk onderwerp binnen het onderwijs, dat samenhangt met actuele thema's als zelfvertrouwen, omgaan met elkaar, groepsvorming en pesten.

Meer berichten