Logo vierklank.nl
wethouder Ebbe Rost van Tonningen (l), SSW directeur-bestuurder Jessie Bekkers-van Rooij en Ruud van Zwol (voorzitter van Woonspraak) ondertekenen de vastgelegde afspraken.
wethouder Ebbe Rost van Tonningen (l), SSW directeur-bestuurder Jessie Bekkers-van Rooij en Ruud van Zwol (voorzitter van Woonspraak) ondertekenen de vastgelegde afspraken.
Zakelijk

SSW, Gemeente en Woonspraak ondertekenen prestatieafspraken

Op 14 december ondertekenden de gemeente De Bilt, Bewonersvereniging Woonspraak en Woonstichting SSW de prestatieafspraken voor de komende vier jaar. In deze afspraken zijn de bijdragen aan de Biltse volkshuisvesting vastgelegd.

Met de nieuwe Woningwet 2015 is er veel veranderd in de samenwerking tussen woningcorporaties, gemeenten en huurders. Zij moeten intensiever samenwerken. De gemeente stelt beleid op over wonen in de gemeente. De woningcorporatie levert een concrete bijdrage aan de realisatie van dat beleid. Die gezamenlijk inspanning voor de uitvoering van het beleid wordt vastgelegd in prestatieafspraken. Nieuw is dat Bewonersvereniging Woonspraak, de belangenbehartiger van de huurders van SSW, nu ook meegedacht heeft over de prestatieafspraken en deze ook mede ondertekend heeft.

Nieuwe sociale huurwoningen
Ebbe Rost van Tonningen, wethouder wonen en volkshuisvesting: 'De afgelopen jaren zijn te weinig sociale woningen opgeleverd. De afspraken die we gemaakt hebben vormen een goede basis om nu door te pakken. Het vraagt van ons allen een actieve inspanning om de komende jaren echt aan de slag te gaan en nieuwe woningen op te leveren. Zoals in de Leijen Zuid en bij het project Melkweg, maar zeker ook op nieuwe locaties'.

Samen verantwoordelijk
'De afspraken zijn gemaakt. Nu is het tijd dat gemeente, Woonspraak en SSW zich daadwerkelijk gaan inzetten voor onze gezamenlijke verantwoordelijkheid: zorgen voor kwalitatief goede en betaalbare sociale huisvesting in De Bilt', aldus Jessie Bekkers-van Rooij, directeur-bestuurder van SSW. Ruud van Zwol (voorzitter van Woonspraak): 'Woonspraak zat voor het eerst aan tafel. Dat was nieuw voor ons maar we hebben onze wensen goed naar voren kunnen brengen en die zijn ook goed vertaald in de prestatieafspraken'.

Belangrijkste afspraken
Om de groei naar 4.920 sociale huurwoningen te realiseren, worden woningen, die verkocht worden of naar het duurdere huursegment gaan, vervangen door nieuwbouw. Huurwoningen in het duurdere huursegment worden met voorrang verhuurd aan mensen die een huurwoning van SSW achterlaten in de sociale huursector. Bij nieuwbouwprojecten van SSW krijgen huurders van SSW waar mogelijk voorrang. Bij nieuwbouwprojecten en renovatieprojecten onderzoekt SSW de mogelijkheid om de woningen energieneutraal op te leveren. Om deze doelstelling haalbaar te maken zet SSW de opbrengsten in van verkochte woningen. Gemeente De Bilt en SSW werken intensief samen om de urgente taakstelling voor de huisvesting waaronder die voor statushouders te realiseren. Woonspraak informeert huurders actief over voordelen van een energiezuinige woning via haar website en themabijeenkomsten. De prestatieafspraken, die op 14 december werden ondertekend, gelden voor de komende vier jaar. Elk jaar worden de afspraken vertaald naar een activiteitenprogramma waarin concreet opgenomen staat wat de partijen dat jaar gaan doen.

Meer berichten